28 sep 2016 10:16

28 sep 2016 10:16

Walterum har inte korrekt fakta om bostadsbyggande

Debattreplik:

Kommunalråd Leif Walterum (C) skriver i debattartikeln En milstolpe i Skövdes expansiva utveckling (SLA 21 september) om Skövde kommuns engagemang för att stimulera industriellt byggande av bostäder i trästomme.

Det är bra att det byggs nya bostäder i Skövde och i övriga Sverige. Det är också bra och viktigt att framtidens byggande är långsiktigt, hållbart med minsta möjliga påverkan på miljö och klimat.

För att det ska vara möjligt kräver det dock att beslutsfattare som Leif Walterum har korrekt information och korrekt fakta vad som är ett klimatsmart och långsiktigt byggande av bostäder.

I dag finns inget vetenskapligt stöd för att det ur klimatsynpunkt är generellt bäst att bygga med ett specifikt byggmaterial sett till en byggnads livscykel. Istället visar studier med livscykelberäkningar att resultatet är beroende av projektets förutsättningar. För oss handlar det om rätt material, på rätt plats sett ur ett livscykelperspektiv i det specifika projektet.

Förutom materialval har transporterna stor betydelse, liksom behovet av underhåll under husets livslängd.

Ett bra exempel på detta är Riksbyggens projekt Brf Viva i Göteborg där man valt en betongstomme, men optimerar den och får på så sätt ner miljöpåverkan med 30 procent.

Hållbarhetsarbetet har idag ett stort fokus på koldioxidutsläpp. Men det är inte den enda miljöfaktorn som behöver beaktas. Sverige har 16 nationella miljömål och det är viktigt med en bred ansats för att på allvar arbeta med miljö- och klimatfrågan. Bygga mer klimatanpassat handlar också om att anpassa byggnaderna för framtidens klimat.

Skövde kommun, precis som övriga världen, står inför klimatförändringar som kan innebära fler och kraftigare väderhändelser som översvämningar, varma somrar, fuktigare klimat osv. Dessa förändringar kan påverka de byggnadsfysiska egenskaperna. Därför är det extra viktigt att använda robusta material och byggmetoder som ger täta och fukttåliga hus som behåller dessa egenskaper över lång tid.

Inom samhällsbyggnadsbranschen är hållbarhet och anpassning till kommande klimatförändringar av hög prioritet och då vet vi att betong står sig starkt som materialval. Samtidigt minskar betongbranschen hela tiden sin miljöpåverkan och är ett byggmaterial som har störst potential att förbättra sig.

Att Leif Walterum väljer att pekar ut vilket byggmaterial det ska byggas med i Skövde kommun driver knappast utvecklingen framåt, snarare tvärtom. Behovet av nya bostäder i Sverige till år 2025 uppskattas nu till över 700 000. För att detta ska vara möjligt så måste vi tillsammans skapa goda förutsättningar för ett hållbart, långsiktigt och robust byggande.

Jag ser fram emot att snarast få komma till Skövde och träffa Leif Walterum för att fortsätta samtalet om framtidens byggande och om hur vi på bästa sätt tillsammans kan bygga långsiktigt hållbart i såväl Skövde kommun som i hela Sverige.

Malin Löfsjögård

vd Svensk Betong

Kommunalråd Leif Walterum (C) skriver i debattartikeln En milstolpe i Skövdes expansiva utveckling (SLA 21 september) om Skövde kommuns engagemang för att stimulera industriellt byggande av bostäder i trästomme.

Det är bra att det byggs nya bostäder i Skövde och i övriga Sverige. Det är också bra och viktigt att framtidens byggande är långsiktigt, hållbart med minsta möjliga påverkan på miljö och klimat.

För att det ska vara möjligt kräver det dock att beslutsfattare som Leif Walterum har korrekt information och korrekt fakta vad som är ett klimatsmart och långsiktigt byggande av bostäder.

I dag finns inget vetenskapligt stöd för att det ur klimatsynpunkt är generellt bäst att bygga med ett specifikt byggmaterial sett till en byggnads livscykel. Istället visar studier med livscykelberäkningar att resultatet är beroende av projektets förutsättningar. För oss handlar det om rätt material, på rätt plats sett ur ett livscykelperspektiv i det specifika projektet.

Förutom materialval har transporterna stor betydelse, liksom behovet av underhåll under husets livslängd.

Ett bra exempel på detta är Riksbyggens projekt Brf Viva i Göteborg där man valt en betongstomme, men optimerar den och får på så sätt ner miljöpåverkan med 30 procent.

Hållbarhetsarbetet har idag ett stort fokus på koldioxidutsläpp. Men det är inte den enda miljöfaktorn som behöver beaktas. Sverige har 16 nationella miljömål och det är viktigt med en bred ansats för att på allvar arbeta med miljö- och klimatfrågan. Bygga mer klimatanpassat handlar också om att anpassa byggnaderna för framtidens klimat.

Skövde kommun, precis som övriga världen, står inför klimatförändringar som kan innebära fler och kraftigare väderhändelser som översvämningar, varma somrar, fuktigare klimat osv. Dessa förändringar kan påverka de byggnadsfysiska egenskaperna. Därför är det extra viktigt att använda robusta material och byggmetoder som ger täta och fukttåliga hus som behåller dessa egenskaper över lång tid.

Inom samhällsbyggnadsbranschen är hållbarhet och anpassning till kommande klimatförändringar av hög prioritet och då vet vi att betong står sig starkt som materialval. Samtidigt minskar betongbranschen hela tiden sin miljöpåverkan och är ett byggmaterial som har störst potential att förbättra sig.

Att Leif Walterum väljer att pekar ut vilket byggmaterial det ska byggas med i Skövde kommun driver knappast utvecklingen framåt, snarare tvärtom. Behovet av nya bostäder i Sverige till år 2025 uppskattas nu till över 700 000. För att detta ska vara möjligt så måste vi tillsammans skapa goda förutsättningar för ett hållbart, långsiktigt och robust byggande.

Jag ser fram emot att snarast få komma till Skövde och träffa Leif Walterum för att fortsätta samtalet om framtidens byggande och om hur vi på bästa sätt tillsammans kan bygga långsiktigt hållbart i såväl Skövde kommun som i hela Sverige.

Malin Löfsjögård

vd Svensk Betong

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.