29 sep 2016 06:00

29 sep 2016 06:00

Vad händer med kyrkan?

S:t Markus kyrka:

Det känns som om det nu trots allt finns en förhoppning om överlevnad för S:t Markus kyrka i Lunden. I varje fall fick vi ett klargörande i SLA den 3 september där det framgår att Ulla-Britt Hagström lämnat in en motion till kyrkofullmäktige med förslag om att påskynda renoveringen. Vilken ledamot i kyrkofullmäktige som brinner för kyrkans verksamhet vill inte stödja den motionen, inte minst med tanke på just denna kyrkas strategiska läge?

Insändare i SLA 24/8 från signaturen Gräsrot som saknar sin kyrka skriver bland annat att vi mer än någonsin behöver vara aktsamma om våra kyrkor och små församlingar. Det handlar alltså inte bara om byggnader utan människors behov av det som kyrkan och verksamheten står för.

Den grupp som är tillsatt och som ska jobba med behovet av kyrkobyggnader har utan tvekan ett antal viktiga källor att ösa ur. Jag tänker i första hand på alla frivilligarbetare som år efter år har jobbat i kyrkan och kan verksamheten. Vilka direktiv gruppen fått känner jag inte till i detalj men ett gott råd brukar vara att informera sig om den erfarenhet som finns bakåt i tiden för att sedan komma framåt.

Det kvarstår trots allt många frågor om vad som kommer att hända med kyrkan. Många kyrkobesökare och frivilligarbetare frågar sig om det är en nödvändighet att renoveringen måste ha den omfattningen att kyrkan riskerar läggas ned på grund av att kostnaderna blir för höga.

Efter de olika turer som varit förutsätts att det görs en ny bedömning i syfte att om möjligt reducera nödvändiga renoveringsåtgärder så att S:t Markus kyrka återigen får en betydelse i samhället.

Bengt-Owe Ottosson

Det känns som om det nu trots allt finns en förhoppning om överlevnad för S:t Markus kyrka i Lunden. I varje fall fick vi ett klargörande i SLA den 3 september där det framgår att Ulla-Britt Hagström lämnat in en motion till kyrkofullmäktige med förslag om att påskynda renoveringen. Vilken ledamot i kyrkofullmäktige som brinner för kyrkans verksamhet vill inte stödja den motionen, inte minst med tanke på just denna kyrkas strategiska läge?

Insändare i SLA 24/8 från signaturen Gräsrot som saknar sin kyrka skriver bland annat att vi mer än någonsin behöver vara aktsamma om våra kyrkor och små församlingar. Det handlar alltså inte bara om byggnader utan människors behov av det som kyrkan och verksamheten står för.

Den grupp som är tillsatt och som ska jobba med behovet av kyrkobyggnader har utan tvekan ett antal viktiga källor att ösa ur. Jag tänker i första hand på alla frivilligarbetare som år efter år har jobbat i kyrkan och kan verksamheten. Vilka direktiv gruppen fått känner jag inte till i detalj men ett gott råd brukar vara att informera sig om den erfarenhet som finns bakåt i tiden för att sedan komma framåt.

Det kvarstår trots allt många frågor om vad som kommer att hända med kyrkan. Många kyrkobesökare och frivilligarbetare frågar sig om det är en nödvändighet att renoveringen måste ha den omfattningen att kyrkan riskerar läggas ned på grund av att kostnaderna blir för höga.

Efter de olika turer som varit förutsätts att det görs en ny bedömning i syfte att om möjligt reducera nödvändiga renoveringsåtgärder så att S:t Markus kyrka återigen får en betydelse i samhället.

Bengt-Owe Ottosson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.