29 sep 2016 06:00

29 sep 2016 06:00

Våra politiker saknar kurage

Våmbsdalen:

Replik till Anders Löfgren och hans insändare ”Din ironi är mindre bra” (SLA 28/9).

Jag använde ingen ironi i insändaren du hänvisar till (SLA 24/9). Men för att räta ut eventuella frågetecken ger jag några förtydliganden:

Att jag valde att skriva: ”Jag tror att flertalet av våra politiker egentligen hoppas att Våmbsdalens överklagan blir beslut”, det var för att jag känner våra politiker ganska väl och vet vad de innerst inne vill och tycker.

Innerst inne vill de att Cementa ska upphöra med sin kalkbrytning och att fabriken stängs och att byggnaderna rivs ner. Att de inte ger uttryck för detta i debatten beror på att de är fångade i ”systemet” och saknar kurage att följa sin ”inre röst”.

Att våra politiker saknar kurage i frågan om Cementa, det märker man på detta att de inte medverkar på SLA:s insändarsidor och där debatterar med motståndarna till Cementa. Hade de varit ivriga förespråkare för Cementa då hade de gladeligen medverkat i den debatten.

Benny Sikter

Jag använde ingen ironi i insändaren du hänvisar till (SLA 24/9). Men för att räta ut eventuella frågetecken ger jag några förtydliganden:

Att jag valde att skriva: ”Jag tror att flertalet av våra politiker egentligen hoppas att Våmbsdalens överklagan blir beslut”, det var för att jag känner våra politiker ganska väl och vet vad de innerst inne vill och tycker.

Innerst inne vill de att Cementa ska upphöra med sin kalkbrytning och att fabriken stängs och att byggnaderna rivs ner. Att de inte ger uttryck för detta i debatten beror på att de är fångade i ”systemet” och saknar kurage att följa sin ”inre röst”.

Att våra politiker saknar kurage i frågan om Cementa, det märker man på detta att de inte medverkar på SLA:s insändarsidor och där debatterar med motståndarna till Cementa. Hade de varit ivriga förespråkare för Cementa då hade de gladeligen medverkat i den debatten.

Benny Sikter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.