29 sep 2016 06:00

29 sep 2016 06:00

Vi tar ansvar för Sverige

Debatt:

I en tid med stora utmaningar krävs ansvarstagande för Sverige. Sedan regeringen tillträdde har vi bytt inriktning för svensk politik. Samhällsbygge med investeringar i jobben, skolan och klimatet har ersatt stora skattesänkningar. Det stora underskott i de offentliga finanserna som den tidigare regeringen lämnade efter sig är i all väsentligt utraderat. 120 000 fler människor har idag ett jobb att gå till. En större andel har jobb och egen försörjning i Sverige än vad som någonsin uppmätts i något annat EU-land.

Allt detta i ljuset av att befolkningen växt snabbare än på mycket länge. Vi tar ansvar för att möta befolkningstillväxten med en bättre skola och starkare välfärd. Det kan vi göra tack vare att regeringen för en stram finanspolitik. Vi har nu vänt det stora underskott vi ärvde och går mot balans och överskott. Ordning och reda ska gälla i de offentliga finanserna. I budgeten för 2017 fortsätter regeringen samhällsbygget för att modernisera Sverige och utveckla den svenska modellen.

Regeringen fortsätter att bygga ut välfärden med 10 välfärdsmiljarder per år till kommuner och landsting för investeringar i skola i vård och i omsorg. Det är den enskilt största förstärkningen av statsbidragen till välfärden på ett bräde någonsin.

Kunskapsresultaten i skolan har fallit i snart två decennier. Denna utveckling måste vändas. Därför investerar vi över 10 miljarder kronor i skolan nästa år. De går bland annat till mer personal i förskola och fritids, höjda lärarlöner och extra stöd till de skolor som har tuffast förutsättningar.

Alla som kan jobba ska jobba. Var och en har eget ansvar för att utbilda sig och göra sig anställningsbar, men det kräver också fler utbildningsplatser med rätt inriktning. Idag har var tredje arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens. Därför satsar regeringen kraftigt på kunskap och kompetens i höstens budget.

I Skaraborgs kommuner investerar vi nästa år drygt 260 miljoner kronor i fler jobb, i en bättre skola och en trygg omsorg.

Sveriges utveckling är positiv. Men många utmaningar återstår. Kunskapsresultaten måste förbättras och alla elever ska få en ärlig chans i skolan. Klyftor och segregation måste bekämpas med kraft. Alla ska kunna få ett jobb och en lön att leva på. Välfärden ska utvecklas och skattepengarna som går till välfärden ska stanna i skolan och vården – inte delas ut i vinst.

Sverige ska inte möta framtiden med nedskärningar, låga löner och sänkta klimatambitioner. Sverige ska hålla ihop. Vår framgång ska byggas med arbete, kunskap, jämlikhet och investeringar för framtiden. Det är så vi tar ansvar för Skaraborg, Sverige och utvecklar det moderna samhällsbygget.

Carina Ohlsson

Lidköping

Patrik Björck

Falköping

Monica Green

Skövde

Erik Ezelius

Tidaholm

riksdagsledamöter (S)

Skaraborg

I en tid med stora utmaningar krävs ansvarstagande för Sverige. Sedan regeringen tillträdde har vi bytt inriktning för svensk politik. Samhällsbygge med investeringar i jobben, skolan och klimatet har ersatt stora skattesänkningar. Det stora underskott i de offentliga finanserna som den tidigare regeringen lämnade efter sig är i all väsentligt utraderat. 120 000 fler människor har idag ett jobb att gå till. En större andel har jobb och egen försörjning i Sverige än vad som någonsin uppmätts i något annat EU-land.

Allt detta i ljuset av att befolkningen växt snabbare än på mycket länge. Vi tar ansvar för att möta befolkningstillväxten med en bättre skola och starkare välfärd. Det kan vi göra tack vare att regeringen för en stram finanspolitik. Vi har nu vänt det stora underskott vi ärvde och går mot balans och överskott. Ordning och reda ska gälla i de offentliga finanserna. I budgeten för 2017 fortsätter regeringen samhällsbygget för att modernisera Sverige och utveckla den svenska modellen.

Regeringen fortsätter att bygga ut välfärden med 10 välfärdsmiljarder per år till kommuner och landsting för investeringar i skola i vård och i omsorg. Det är den enskilt största förstärkningen av statsbidragen till välfärden på ett bräde någonsin.

Kunskapsresultaten i skolan har fallit i snart två decennier. Denna utveckling måste vändas. Därför investerar vi över 10 miljarder kronor i skolan nästa år. De går bland annat till mer personal i förskola och fritids, höjda lärarlöner och extra stöd till de skolor som har tuffast förutsättningar.

Alla som kan jobba ska jobba. Var och en har eget ansvar för att utbilda sig och göra sig anställningsbar, men det kräver också fler utbildningsplatser med rätt inriktning. Idag har var tredje arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens. Därför satsar regeringen kraftigt på kunskap och kompetens i höstens budget.

I Skaraborgs kommuner investerar vi nästa år drygt 260 miljoner kronor i fler jobb, i en bättre skola och en trygg omsorg.

Sveriges utveckling är positiv. Men många utmaningar återstår. Kunskapsresultaten måste förbättras och alla elever ska få en ärlig chans i skolan. Klyftor och segregation måste bekämpas med kraft. Alla ska kunna få ett jobb och en lön att leva på. Välfärden ska utvecklas och skattepengarna som går till välfärden ska stanna i skolan och vården – inte delas ut i vinst.

Sverige ska inte möta framtiden med nedskärningar, låga löner och sänkta klimatambitioner. Sverige ska hålla ihop. Vår framgång ska byggas med arbete, kunskap, jämlikhet och investeringar för framtiden. Det är så vi tar ansvar för Skaraborg, Sverige och utvecklar det moderna samhällsbygget.

Carina Ohlsson

Lidköping

Patrik Björck

Falköping

Monica Green

Skövde

Erik Ezelius

Tidaholm

riksdagsledamöter (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.