30 sep 2016 06:00

30 sep 2016 06:00

Andra kommuner tolkar avtalet annorlunda

Undersköterskor:

Tanken med att göra en lönesatsning var att göra undersköterskeyrket mer attraktivt. I rekrytering av personal har kommunen undersköterskeutbildning som ett krav även då inte yrkestiteln är just undersköterska.

Skövde kommun säger att de bara följer SKL:s tolkning av avtalet, men andra kommuner har valt att tolka avtalet på ett sätt som gör att löneökningen ges till undersköterskor och till personal med undersköterskeutbildning som utför liknande arbetsuppgifter. De kommunerna inkluderar alltså även personal som har andra yrkestitlar. Varför gör inte Skövde kommun likadant?

Per Granath ska göra en undersökning om vad som gick snett när personal inom Sektor Vård och Omsorg gick på knäna i somras. Hur tänker ni att det beslut ni har tagit om att inte satsa på oss i lönesatsningen ska göra rekryteringsprocessen lättare kommande år?

Upprörda undersköterskor med annan yrkestitel

Skövde kommun säger att de bara följer SKL:s tolkning av avtalet, men andra kommuner har valt att tolka avtalet på ett sätt som gör att löneökningen ges till undersköterskor och till personal med undersköterskeutbildning som utför liknande arbetsuppgifter. De kommunerna inkluderar alltså även personal som har andra yrkestitlar. Varför gör inte Skövde kommun likadant?

Per Granath ska göra en undersökning om vad som gick snett när personal inom Sektor Vård och Omsorg gick på knäna i somras. Hur tänker ni att det beslut ni har tagit om att inte satsa på oss i lönesatsningen ska göra rekryteringsprocessen lättare kommande år?

Upprörda undersköterskor med annan yrkestitel

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.