30 sep 2016 06:00

30 sep 2016 06:00

Satsningar på sjukvården ger bättre sommarsituation

Debattreplik:

Bemanningsläget i vården den gångna sommaren har återigen varit ansträngt, men vi har klarat oss hyfsat väl tack vare god planering och uppföljning samt en lojal personal. Vi är nog rätt överens om de utmaningar vi står inför, men vi vill betona att Grönblå samverkan inte delar Vänsterpartiets och Ove Nordström med fleras bild av hur detta ska lösas till nästa sommar (SLA 23/9).

Svårigheterna med bemanning på sommaren är ingen ny företeelse och inte heller något vi löser från en sommar till en annan. Det kräver insatser för arbetsro, löner, vårdens organisation och samverkan med t.ex. kommunerna.

I regionfullmäktiges budget avsätter Grönblå samverkan nu under tre år drygt en miljard för en satsning för att ställa om hälso- och sjukvården. Mer vård ska göras nära patienten med en tyngdpunkt på vårdcentralerna. Det kommer att ge förutsättningar för vården att fungera bättre – både i den nära vården och på sjukhusen, på sommaren så väl som resten av året.

Bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är ett av problemen. Förutom att vi förstärker arbetet för att rekrytera och behålla vår utbildade personal, ökar vi takten i uppgiftsväxlingen inom vården. Genom att lyfta bort andra uppgifter förbättras möjligheten för personalen att fullgöra sina vårduppgifter.

Grönblå samverkan har fattat flera beslut som syftar till att stärka rekrytering av sjuksköterskor till sjukhusen; nya lönepolitiska riktlinjer med en lönesatsning, riktad till specialistsjuksköterskor. Satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor har fortsatt och utökats. Resurser har avsatts för kompetensutbildning för undersköterskor, barnsköterskor och skötare. En modell för lönekarriär är klar för flera grupper. Vi har också beslutat om en lägstanivå för friskvårdsbidrag och flera förslag finns på hur arbetsgivaren kan förbättra arbetsmiljön.

Bristen på vårdplatser blir av naturliga skäl tydligare under sommaren och de problem vi har med färdigbehandlade patienter som kommunerna inte lyckas ta hem i tid ökar när också kommunernas personal tar semester. För att förbättra detta behövs både bättre kommunikation och samordning med kommunerna, men kanske också helt nya grepp. Grönblå samverkan gör under den här mandatperioden en stor satsning på hela akutvårdskedjan som från och med nästa år innebär ytterligare 200 miljoner kronor till sjukhusen för att förstärka såväl ambulanssjukvården, verksamheten på akutmottagningarna som vårdplatssituationen.

Omställningen till den nära vården är en stor och viktig del i arbetet med att organisera vården bättre och undvika överbeläggningar och inflöde till sjukhusen för dem som skulle kunna få ett bättre omhändertagande på t.ex. vårdcentralerna. På sommaren såväl som under resten av året.

Gunilla Levén (M)

ordförande i Personalutskottet

Jonas Andersson (L)

ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Bemanningsläget i vården den gångna sommaren har återigen varit ansträngt, men vi har klarat oss hyfsat väl tack vare god planering och uppföljning samt en lojal personal. Vi är nog rätt överens om de utmaningar vi står inför, men vi vill betona att Grönblå samverkan inte delar Vänsterpartiets och Ove Nordström med fleras bild av hur detta ska lösas till nästa sommar (SLA 23/9).

Svårigheterna med bemanning på sommaren är ingen ny företeelse och inte heller något vi löser från en sommar till en annan. Det kräver insatser för arbetsro, löner, vårdens organisation och samverkan med t.ex. kommunerna.

I regionfullmäktiges budget avsätter Grönblå samverkan nu under tre år drygt en miljard för en satsning för att ställa om hälso- och sjukvården. Mer vård ska göras nära patienten med en tyngdpunkt på vårdcentralerna. Det kommer att ge förutsättningar för vården att fungera bättre – både i den nära vården och på sjukhusen, på sommaren så väl som resten av året.

Bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är ett av problemen. Förutom att vi förstärker arbetet för att rekrytera och behålla vår utbildade personal, ökar vi takten i uppgiftsväxlingen inom vården. Genom att lyfta bort andra uppgifter förbättras möjligheten för personalen att fullgöra sina vårduppgifter.

Grönblå samverkan har fattat flera beslut som syftar till att stärka rekrytering av sjuksköterskor till sjukhusen; nya lönepolitiska riktlinjer med en lönesatsning, riktad till specialistsjuksköterskor. Satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor har fortsatt och utökats. Resurser har avsatts för kompetensutbildning för undersköterskor, barnsköterskor och skötare. En modell för lönekarriär är klar för flera grupper. Vi har också beslutat om en lägstanivå för friskvårdsbidrag och flera förslag finns på hur arbetsgivaren kan förbättra arbetsmiljön.

Bristen på vårdplatser blir av naturliga skäl tydligare under sommaren och de problem vi har med färdigbehandlade patienter som kommunerna inte lyckas ta hem i tid ökar när också kommunernas personal tar semester. För att förbättra detta behövs både bättre kommunikation och samordning med kommunerna, men kanske också helt nya grepp. Grönblå samverkan gör under den här mandatperioden en stor satsning på hela akutvårdskedjan som från och med nästa år innebär ytterligare 200 miljoner kronor till sjukhusen för att förstärka såväl ambulanssjukvården, verksamheten på akutmottagningarna som vårdplatssituationen.

Omställningen till den nära vården är en stor och viktig del i arbetet med att organisera vården bättre och undvika överbeläggningar och inflöde till sjukhusen för dem som skulle kunna få ett bättre omhändertagande på t.ex. vårdcentralerna. På sommaren såväl som under resten av året.

Gunilla Levén (M)

ordförande i Personalutskottet

Jonas Andersson (L)

ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.