01 okt 2016 06:00

01 okt 2016 06:00

Vårt Billingen är räddat!

Vindkraft:

Då är det över. Mark- och Miljödomstolens dom ligger fast. Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt gav inte Vallebygdens vind något prövningstillstånd. Domen kan inte överklagas. Det blir ingen vindkraft på Billingen. Vårt berg är räddat från en omfattande förstörelse och fågelslakt.

Efter nästan åtta års strid genom alla instanser så är nu Vallebygdens Vind och Skara kommun slagna i grunden. Vallebygdens vind har bränt tre miljoner av medlemmarnas pengar på konsulter och advokater. Hur mycket Skara kommun gjort av med kan vi bara gissa. Allt till ingen nytta. Föreningen Svenskt Landskapsskydd har inte gjort av med ett enda öre.

Skövde kommuns fritidsområde och fågellivet på Billingen är därmed räddat. Riksintressen för naturskydd och friluftsliv är hävdat. Länsstyrelsens arbete med ett naturreservat vid Sjömossen kan fortsätta.

Det som nu återstår är att tvätta Vallebygdens vind och Skara kommuns byk ordentligt och offentligt. Hur kunde det bli så här? Hur kunde Skara kommun plötsligt överge överenskommelsen med Skövde om att inte bygga vindkraft på berget? Hur kunde man sätta sig i knät på ett amatörmässigt vindkraftsbolag? Hur mycket pengar har kalaset kostat? Detta är frågor som jag hoppas få svar på framöver. Förhoppningsvis med medias hjälp. Förmodligen kommer vi att upptäcka nepotism och okunnighet, politisk inkompetens och bristande tjänstemannaansvar. Skara kommun har tidigare svarat att man inte uttalar sig därför att utredning pågår, så är alltså inte längre fallet. Låt oss nu höra.

Vallebygdens medlemmar bör ställa sig frågan var alla satsade pengar tog vägen. Gick de bara till advokater och konsulter? Eller har pengar försvunnit på andra håll? Medlemmarna bör ställa ledningen till svars och kräva redovisning, krona för krona. Ge inte ansvarsfrihet till ledningen förrän alla papper ligger på bordet.

Egentligen visste ju alla som kan något i denna fråga att vindkraft på Billingen var en omöjlighet. Fågelsträcken vår och höst, närheten till Hornborgasjön, tranan som turistsymbol för bygden. Hur kunde Vallebygdens energi, som kallar sig ett bygdens bolag, ge sig in i denna affär? Varför tillät man vindkraftsivrarna att driva detta så långt, trots att allt hopp var ute? Jag hoppas få möjlighet att återkomma till detta.

Just nu kan vi bara glädjas för Billingens skull, vårt vackra berg.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Då är det över. Mark- och Miljödomstolens dom ligger fast. Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt gav inte Vallebygdens vind något prövningstillstånd. Domen kan inte överklagas. Det blir ingen vindkraft på Billingen. Vårt berg är räddat från en omfattande förstörelse och fågelslakt.

Efter nästan åtta års strid genom alla instanser så är nu Vallebygdens Vind och Skara kommun slagna i grunden. Vallebygdens vind har bränt tre miljoner av medlemmarnas pengar på konsulter och advokater. Hur mycket Skara kommun gjort av med kan vi bara gissa. Allt till ingen nytta. Föreningen Svenskt Landskapsskydd har inte gjort av med ett enda öre.

Skövde kommuns fritidsområde och fågellivet på Billingen är därmed räddat. Riksintressen för naturskydd och friluftsliv är hävdat. Länsstyrelsens arbete med ett naturreservat vid Sjömossen kan fortsätta.

Det som nu återstår är att tvätta Vallebygdens vind och Skara kommuns byk ordentligt och offentligt. Hur kunde det bli så här? Hur kunde Skara kommun plötsligt överge överenskommelsen med Skövde om att inte bygga vindkraft på berget? Hur kunde man sätta sig i knät på ett amatörmässigt vindkraftsbolag? Hur mycket pengar har kalaset kostat? Detta är frågor som jag hoppas få svar på framöver. Förhoppningsvis med medias hjälp. Förmodligen kommer vi att upptäcka nepotism och okunnighet, politisk inkompetens och bristande tjänstemannaansvar. Skara kommun har tidigare svarat att man inte uttalar sig därför att utredning pågår, så är alltså inte längre fallet. Låt oss nu höra.

Vallebygdens medlemmar bör ställa sig frågan var alla satsade pengar tog vägen. Gick de bara till advokater och konsulter? Eller har pengar försvunnit på andra håll? Medlemmarna bör ställa ledningen till svars och kräva redovisning, krona för krona. Ge inte ansvarsfrihet till ledningen förrän alla papper ligger på bordet.

Egentligen visste ju alla som kan något i denna fråga att vindkraft på Billingen var en omöjlighet. Fågelsträcken vår och höst, närheten till Hornborgasjön, tranan som turistsymbol för bygden. Hur kunde Vallebygdens energi, som kallar sig ett bygdens bolag, ge sig in i denna affär? Varför tillät man vindkraftsivrarna att driva detta så långt, trots att allt hopp var ute? Jag hoppas få möjlighet att återkomma till detta.

Just nu kan vi bara glädjas för Billingens skull, vårt vackra berg.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.