04 okt 2016 06:00

04 okt 2016 06:00

Anmälan om vårdskada stämmer inte

ILIZAROVMETODEN

Jag är en av 37 patienter som tydligen drabbats av allvarlig vårdskada efter behandling med Ilizarovmetoden. Det stämmer inte!

Behandlingen gick utmärkt! Någon tydlig förklaring till varför mitt fall anmälts som vårdskada har jag inte fått, möjligen att jag fick vänta några dagar på operation. Men det fattar väl vem som helst att läkarna kan behöva prioritera mer akuta fall. Denna väntan pekar väl snarare på att det finns för få läkare som behärskar tekniken. Någon vecka efter min operation kunde jag börja arbeta igen, till glädje för både arbetsgivare och försäkringskassa.

Man har olovligt gått in i min och andra patienters journaler för att bygga upp ett klagomål mot en kollega. Jag känner mig utnyttjad och har polisanmält detta dataintrång.

Den här konflikten som förmodligen har sin grund i den gamla jantelagen är lika orimlig som att jag skulle anmäla min kollega för att hon kan spela gitarr.

Jenny de Carvalho

Organist i Tibro

Behandlingen gick utmärkt! Någon tydlig förklaring till varför mitt fall anmälts som vårdskada har jag inte fått, möjligen att jag fick vänta några dagar på operation. Men det fattar väl vem som helst att läkarna kan behöva prioritera mer akuta fall. Denna väntan pekar väl snarare på att det finns för få läkare som behärskar tekniken. Någon vecka efter min operation kunde jag börja arbeta igen, till glädje för både arbetsgivare och försäkringskassa.

Man har olovligt gått in i min och andra patienters journaler för att bygga upp ett klagomål mot en kollega. Jag känner mig utnyttjad och har polisanmält detta dataintrång.

Den här konflikten som förmodligen har sin grund i den gamla jantelagen är lika orimlig som att jag skulle anmäla min kollega för att hon kan spela gitarr.

Jenny de Carvalho

Organist i Tibro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.