04 okt 2016 14:10

04 okt 2016 14:10

En epidemi hos statligt och kommunalt anställda

Myndigheter:

Replik till signatur ”En som jobbat på kundtjänst” (SLA 28/9).

Du tycker jag borde praktisera på en kundtjänst men det behöver jag inte då min granne jobbar på en sådan i statens tjänst. Hon vittnar om den brist på omdöme som råder bland de anställda. Jag kan fråga henne mitt på blanka dagen om hon är ledig men nej, hon har loggat ur systemet på grund av ”möte”. Hon säger att det är praxis med liknande beteende inom hennes förvaltning. Hon säger att det inte finns någon som kollar eller har tid att kolla.

Jag har själv sökt en handläggare och fick då svaret via telefonsvarare att personen sitter i möte och återkommer 14.30. Jag får ge mig till tåls och ringer 14.35 och samma röst säger att: ”Personen ni söker har gått för dagen och återkommer i morgon.”

Så jag vet av egen erfarenhet hur slappa dessa människor blivit och hur omdömeslöst de handlar samt att jag ju känner till insidan mycket bra via min granne.

Men jag kan i och för sig förstå att ni resignerat och gett upp med den spariver som nu råder i samhället. Man kan låna upp 300 miljarder och skänka bort men att satsa lite ”hemmavid” tycks vara svårare.

Men man blir ju också lite som man umgås. Det har blivit en epidemi hos statligt och kommunalt anställda och jag kan inte se något vaccin som skulle fungera.

Cederhök

Du tycker jag borde praktisera på en kundtjänst men det behöver jag inte då min granne jobbar på en sådan i statens tjänst. Hon vittnar om den brist på omdöme som råder bland de anställda. Jag kan fråga henne mitt på blanka dagen om hon är ledig men nej, hon har loggat ur systemet på grund av ”möte”. Hon säger att det är praxis med liknande beteende inom hennes förvaltning. Hon säger att det inte finns någon som kollar eller har tid att kolla.

Jag har själv sökt en handläggare och fick då svaret via telefonsvarare att personen sitter i möte och återkommer 14.30. Jag får ge mig till tåls och ringer 14.35 och samma röst säger att: ”Personen ni söker har gått för dagen och återkommer i morgon.”

Så jag vet av egen erfarenhet hur slappa dessa människor blivit och hur omdömeslöst de handlar samt att jag ju känner till insidan mycket bra via min granne.

Men jag kan i och för sig förstå att ni resignerat och gett upp med den spariver som nu råder i samhället. Man kan låna upp 300 miljarder och skänka bort men att satsa lite ”hemmavid” tycks vara svårare.

Men man blir ju också lite som man umgås. Det har blivit en epidemi hos statligt och kommunalt anställda och jag kan inte se något vaccin som skulle fungera.

Cederhök

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.