04 okt 2016 06:00

04 okt 2016 06:00

Hur tänkte ni där?

MILJÖSTATIONEN

Skövde miljöstation har verkligen blivit bättre, trafiken inne på området kan flyta på och det är bra skyltat, men hur tänkte ni när ni anlade platsen för kompost, ris, med mera?

En sådan plats måste man kunna köra igenom och inte som nu backa in mot avstjälpningen och dessutom är det väldigt trångt, till följd att det blir kö när kärror ska backas in.

Bra jobbat men går det att få till en ändring?

Stellan Karlsson

Skövde miljöstation har verkligen blivit bättre, trafiken inne på området kan flyta på och det är bra skyltat, men hur tänkte ni när ni anlade platsen för kompost, ris, med mera?

En sådan plats måste man kunna köra igenom och inte som nu backa in mot avstjälpningen och dessutom är det väldigt trångt, till följd att det blir kö när kärror ska backas in.

Bra jobbat men går det att få till en ändring?

Stellan Karlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.