05 okt 2016 06:00

05 okt 2016 06:00

Kvinnor och barn flyr kriget

Flyktingar:

Christer Bratt påstår i en insändare i SLA 23/9 att man flyr till Sverige för att vi har det så bra.

Nej, många kommer inte längre än till grannländer som Turkiet, Libanon och Jordanien, resten når Grekland, Serbien, Ungern och sist Tyskland. En liten del når Sverige. De flyr kriget! Flyr från allt våld. FN har nästan gett upp hoppet om fred. I dag hotas skoningslöst omkring 75 000 människor av svält.

Flyktingströmmarna är lika omfattande som vid andra världskriget.

För ett år sedan kom många, ja för många, för att vi skulle kunna ta emot alla. l och med att Sverige stängde sina gränser sjönk antalet asylsökande till ett minimum – ett par tusen i veckan.

Barn och kvinnor drabbas alltid mest. Barn kan förlora kontakten med sina föräldrar. Kvinnor utsätts för övergrepp. l gruppen romer som jag som ombud haft mycket kontakt med, hade 60 procent av alla kvinnor som kom från Serbien, Makedonien, Kosovo och Albanien varit utsatta för våldtäkter. Jag vet för jag har i motsats till Christer Bratt arbetat professionellt med kvinnor och barn i 40 år och gör så fortfarande bland de asylsökande, nu framför allt i Skaraborg.

När skall regeringen lätta på de hårda lagar som har införts framför allt de som berör familjeanknytningen?

Per-Olof Elfstrand

barnläkare

Nej, många kommer inte längre än till grannländer som Turkiet, Libanon och Jordanien, resten når Grekland, Serbien, Ungern och sist Tyskland. En liten del når Sverige. De flyr kriget! Flyr från allt våld. FN har nästan gett upp hoppet om fred. I dag hotas skoningslöst omkring 75 000 människor av svält.

Flyktingströmmarna är lika omfattande som vid andra världskriget.

För ett år sedan kom många, ja för många, för att vi skulle kunna ta emot alla. l och med att Sverige stängde sina gränser sjönk antalet asylsökande till ett minimum – ett par tusen i veckan.

Barn och kvinnor drabbas alltid mest. Barn kan förlora kontakten med sina föräldrar. Kvinnor utsätts för övergrepp. l gruppen romer som jag som ombud haft mycket kontakt med, hade 60 procent av alla kvinnor som kom från Serbien, Makedonien, Kosovo och Albanien varit utsatta för våldtäkter. Jag vet för jag har i motsats till Christer Bratt arbetat professionellt med kvinnor och barn i 40 år och gör så fortfarande bland de asylsökande, nu framför allt i Skaraborg.

När skall regeringen lätta på de hårda lagar som har införts framför allt de som berör familjeanknytningen?

Per-Olof Elfstrand

barnläkare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.