05 okt 2016 06:00

05 okt 2016 06:00

När ska polletten trilla ner?

Debatt:

När ska polletten trilla ner? När ska de styrande i Skövde, det vill säga Alliansen (M, C, L och lilla KD), förstå att allt hänger ihop? Att det vi gör här i Skövde för miljön och klimatet har betydelse för världen.

Världens beslutsfattare har enats om Agenda 2030. Till år 2030 ska världens länder klara de 17 miljökvalitetsmål som agendan slår fast. Detta gäller naturligtvis även Sverige, ett av de länder som anses bäst rustade att klara målen och också har en viktig roll som föregångsland. Målen i Agenda 2030 ska vara ledstjärnan för all politik, alla departement, myndigheter, företag och kommuner.

Det moderatledda styret i Skövde kommun tycker uppenbarligen inte så.

I måndags avslog Skövde kommunstyrelse en motion om miljökvalitetsmålen inlämnad av Miljöpartiet de gröna i Skövde, där bland annat föreslogs att ett miljöpolitiskt program ska upprättas för Skövde och att alla sektorer, bolag och andra verksamheter ska arbeta för att bli miljödiplomerade. Det behövs långsiktighet, tydligare prioriteringar och bättre samordning mellan miljökvalitetsmålen och andra samhällsmål. Skövde kommuns miljöarbete behöver förstärkas utifrån miljökvalitetsmålen.

I den miljörankning som tas fram av Aktuell Hållbarhet/Miljöbarometern hamnar Skövde kommun år 2016 på plats 125 av 290. Det är en försämring jämfört med plats 76 i förra årets rankning. De faktorer som gjort att Skövde fått låga poäng i rankningen, och att andra kommuner nu går om, är bl.a. att Skövde kommun:

• Inte har ett miljöprogram med lokala miljömål kopplade till nationella miljömål och som omfattar hela kommunorganisationen.

• Inte gett de kommunala bolagen direktiv att certifiera sig enligt någon miljöledningsstandard.

• Inte har antagit klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser.

• Inte har ett system eller program för att klimatkompensera.

• Inte har infört minst en köttfri dag i veckan eller på annat sätt minskat köttkonsumtionen i kommunens matserveringar.

• Inte har tydliga placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan.

• Inte har ett politiskt antaget mål och handlingsplan för att öka andelen solvärme/solel i sina fastigheter.

Även motion från Miljöpartiet de gröna i Skövde (sept. 2015) gällande klimatkompenseringssystem har tidigare avslagits. MP la även en motion om att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys samt en klimatanpassningsplan (sept. 2015). (Är enligt uppgift på gång nu.)

MP har på olika sätt motionerat, yrkat och föreslagit olika sätt att minska köttkonsumtionen (ingen har väl undgått debatterna på insändarsidan i SLA angående maten i Skövdes skolor).

MP har även yrkat på tillägg i finanspolicyn att placering av kapital endast ska medges i aktier, fonder och andra värdepapper som tar hänsyn till ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter. Avslogs förstås.

Även solvärme/solel har MP tidigare mandatperioder motionerat om.

Alliansen i Skövde (M, C, L och lilla KD) gör andra prioriteringar. När ska polletten trilla ner?

Elisabeth Gustavsson

gruppledare för Kommunfullmäktigegruppen för

Miljöpartiet de gröna i Skövde

När ska polletten trilla ner? När ska de styrande i Skövde, det vill säga Alliansen (M, C, L och lilla KD), förstå att allt hänger ihop? Att det vi gör här i Skövde för miljön och klimatet har betydelse för världen.

Världens beslutsfattare har enats om Agenda 2030. Till år 2030 ska världens länder klara de 17 miljökvalitetsmål som agendan slår fast. Detta gäller naturligtvis även Sverige, ett av de länder som anses bäst rustade att klara målen och också har en viktig roll som föregångsland. Målen i Agenda 2030 ska vara ledstjärnan för all politik, alla departement, myndigheter, företag och kommuner.

Det moderatledda styret i Skövde kommun tycker uppenbarligen inte så.

I måndags avslog Skövde kommunstyrelse en motion om miljökvalitetsmålen inlämnad av Miljöpartiet de gröna i Skövde, där bland annat föreslogs att ett miljöpolitiskt program ska upprättas för Skövde och att alla sektorer, bolag och andra verksamheter ska arbeta för att bli miljödiplomerade. Det behövs långsiktighet, tydligare prioriteringar och bättre samordning mellan miljökvalitetsmålen och andra samhällsmål. Skövde kommuns miljöarbete behöver förstärkas utifrån miljökvalitetsmålen.

I den miljörankning som tas fram av Aktuell Hållbarhet/Miljöbarometern hamnar Skövde kommun år 2016 på plats 125 av 290. Det är en försämring jämfört med plats 76 i förra årets rankning. De faktorer som gjort att Skövde fått låga poäng i rankningen, och att andra kommuner nu går om, är bl.a. att Skövde kommun:

• Inte har ett miljöprogram med lokala miljömål kopplade till nationella miljömål och som omfattar hela kommunorganisationen.

• Inte gett de kommunala bolagen direktiv att certifiera sig enligt någon miljöledningsstandard.

• Inte har antagit klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser.

• Inte har ett system eller program för att klimatkompensera.

• Inte har infört minst en köttfri dag i veckan eller på annat sätt minskat köttkonsumtionen i kommunens matserveringar.

• Inte har tydliga placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan.

• Inte har ett politiskt antaget mål och handlingsplan för att öka andelen solvärme/solel i sina fastigheter.

Även motion från Miljöpartiet de gröna i Skövde (sept. 2015) gällande klimatkompenseringssystem har tidigare avslagits. MP la även en motion om att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys samt en klimatanpassningsplan (sept. 2015). (Är enligt uppgift på gång nu.)

MP har på olika sätt motionerat, yrkat och föreslagit olika sätt att minska köttkonsumtionen (ingen har väl undgått debatterna på insändarsidan i SLA angående maten i Skövdes skolor).

MP har även yrkat på tillägg i finanspolicyn att placering av kapital endast ska medges i aktier, fonder och andra värdepapper som tar hänsyn till ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter. Avslogs förstås.

Även solvärme/solel har MP tidigare mandatperioder motionerat om.

Alliansen i Skövde (M, C, L och lilla KD) gör andra prioriteringar. När ska polletten trilla ner?

Elisabeth Gustavsson

gruppledare för Kommunfullmäktigegruppen för

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.