05 okt 2016 06:00

05 okt 2016 06:00

Vårt mål var att värna miljön

Vindkraftverk:

Replik till Jonny Fagerström angående vindkraft på Billingen (SLA 1/10).

Ett märkligt resonemang förs av Jonny Fagerström om att Billingen nu skulle vara ”räddat från en omfattande förstörelse och fågelslakt”. Alla de som satsat pengar på förnyelsebar och lokalt producerad elkraft har haft som mål att istället värna miljö och långsiktig hållbarhet. Att påstå att den tänkta vindkraftparken på Billingen skulle åstadkomma något annat än detta är bara tomt och innehållslöst trams. Utredningar har visat att påverkan från vindkraftverken skulle bli minimal, om ens någon. Friluftsintressen och naturreservat hade mycket väl kunnat ”samsas” med de sex vindkraftverken. Dessutom är de ju reversibla konstruktioner. Vilka alternativ föredrar Jonny Fagerström istället? Gas från Ryssland, kol från Tyskland, olja från Norge eller fler utbyggda älvar?

Med ”skadeglädje” gentemot de 160 privatpersoner som satsat sina egna pengar på lokal och miljövänligt producerad el, raljerar Fagerström på utan att ha fog för sina påståenden. Till exempel har Skara kommun i sin fördjupade översiktsplan tagit hänsyn till den planerade vindkraftsparken men definitivt inte satsat några pengar i projektet, som Fagerström låter påskina. Att Vallebygdens vind har använt en stor del av de satsade medlen till ”konsulter och advokater”, som Fagerström påstår, är sant. Detta visar mer på deras seriositet i hanteringen av ärendet genom att utreda och konsekvensbeskriva projektet. Dessutom har Fagerström, antagligen själv och/eller genom sin organisation Föreningen Svenskt landskapsskydd lyckats bidra till att dessa kostnader ökat.

Med ett mer seriöst samtalsklimat kring framtidens energiförsörjning skulle den här typen av projekt kunna utvecklas och ge både miljövänlig el och många arbetstillfällen lokalt. Det är tråkigt att debatten ska drabbas av negativa och underliga påståenden när saklighet och korrekthet borde gälla.

Magnus Gunnarsson

Varnhem

Ett märkligt resonemang förs av Jonny Fagerström om att Billingen nu skulle vara ”räddat från en omfattande förstörelse och fågelslakt”. Alla de som satsat pengar på förnyelsebar och lokalt producerad elkraft har haft som mål att istället värna miljö och långsiktig hållbarhet. Att påstå att den tänkta vindkraftparken på Billingen skulle åstadkomma något annat än detta är bara tomt och innehållslöst trams. Utredningar har visat att påverkan från vindkraftverken skulle bli minimal, om ens någon. Friluftsintressen och naturreservat hade mycket väl kunnat ”samsas” med de sex vindkraftverken. Dessutom är de ju reversibla konstruktioner. Vilka alternativ föredrar Jonny Fagerström istället? Gas från Ryssland, kol från Tyskland, olja från Norge eller fler utbyggda älvar?

Med ”skadeglädje” gentemot de 160 privatpersoner som satsat sina egna pengar på lokal och miljövänligt producerad el, raljerar Fagerström på utan att ha fog för sina påståenden. Till exempel har Skara kommun i sin fördjupade översiktsplan tagit hänsyn till den planerade vindkraftsparken men definitivt inte satsat några pengar i projektet, som Fagerström låter påskina. Att Vallebygdens vind har använt en stor del av de satsade medlen till ”konsulter och advokater”, som Fagerström påstår, är sant. Detta visar mer på deras seriositet i hanteringen av ärendet genom att utreda och konsekvensbeskriva projektet. Dessutom har Fagerström, antagligen själv och/eller genom sin organisation Föreningen Svenskt landskapsskydd lyckats bidra till att dessa kostnader ökat.

Med ett mer seriöst samtalsklimat kring framtidens energiförsörjning skulle den här typen av projekt kunna utvecklas och ge både miljövänlig el och många arbetstillfällen lokalt. Det är tråkigt att debatten ska drabbas av negativa och underliga påståenden när saklighet och korrekthet borde gälla.

Magnus Gunnarsson

Varnhem

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.