06 okt 2016 06:00

06 okt 2016 06:00

Hur kommer ledningen agera när sanningen kommer fram?

SJUKVÅRD

Utan att ha någon närmare insyn i den infekterade situationen på Ortopedkliniken Skas gör jag likväl en del reflexioner.

Som läkare med mångårig erfarenhet av chefuppdrag känner jag en stor förvåning och oro inför det agerande som visats av chefläkare och sjukhuschef.

Av den fina deklaration som vi fick av den nytillträdda chefläkaren känner jag inte igen något i detta ärende. Att på så lösa grunder som hittills framkommit agera och ta ställning i en sedan länge känd intern konflikt innan en grundlig analys och beslut av Ivo är mycket anmärkningsvärt. Även omfattningen av reaktionen med presskonferens, telefonjourlinje samt offentlig ursäkt från sjukhuset verkar minst sagt oproportionerlig och oskicklig. Borde funnits tid för eftertanke och besinning!

Det jag heller inte kan förstå är hur en trogen och välmeriterad medarbetare straffas ohörd och trots alla positiva omdömen och utmärkelser som tidigare givits denne.

Det som bekymrar mig också är hur man från sjukhusledningen kommer att agera när sanningen kommer fram. Vilka huvuden kommer då att rulla? Hur skall man hantera polisutredningen angående journalintrång? Kommer man från sjukhusledningen i efterhand att godkänna dataintrånget? Hur kommer man att försvara och förklara sitt handlande?

Under tiden lider en på förhand dömd människa och hans familj!

Tidigare medarbetare

Inte så stolt längre över Skas

Som läkare med mångårig erfarenhet av chefuppdrag känner jag en stor förvåning och oro inför det agerande som visats av chefläkare och sjukhuschef.

Av den fina deklaration som vi fick av den nytillträdda chefläkaren känner jag inte igen något i detta ärende. Att på så lösa grunder som hittills framkommit agera och ta ställning i en sedan länge känd intern konflikt innan en grundlig analys och beslut av Ivo är mycket anmärkningsvärt. Även omfattningen av reaktionen med presskonferens, telefonjourlinje samt offentlig ursäkt från sjukhuset verkar minst sagt oproportionerlig och oskicklig. Borde funnits tid för eftertanke och besinning!

Det jag heller inte kan förstå är hur en trogen och välmeriterad medarbetare straffas ohörd och trots alla positiva omdömen och utmärkelser som tidigare givits denne.

Det som bekymrar mig också är hur man från sjukhusledningen kommer att agera när sanningen kommer fram. Vilka huvuden kommer då att rulla? Hur skall man hantera polisutredningen angående journalintrång? Kommer man från sjukhusledningen i efterhand att godkänna dataintrånget? Hur kommer man att försvara och förklara sitt handlande?

Under tiden lider en på förhand dömd människa och hans familj!

Tidigare medarbetare

Inte så stolt längre över Skas

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.