06 okt 2016 06:00

06 okt 2016 06:00

Hur tjänster utlyses varierar

TIBRO

Svar till Undrande lärare (SLA 3/10).

Tibro kommuns målsättning i samband med en rekrytering är att främja intern rörlighet och möjliggöra karriärvägar för våra anställda. Hur tjänster utlyses varierar från tjänst till tjänst och vi väger in faktorer så som rekryteringsbas, kostnader och andra resurser. Tjänsten som rektor på Nyboskolan har utannonserats via Tibro kommuns hemsida, tibro.se/Lediga-jobb/, samt på kommunens officiella anslagstavla. Vår bedömning är att det finns kompetenta sökanden inom kommunen till just denna tjänst.

Pähr Nyström

Barn- och utbildningschef

Tibro kommuns målsättning i samband med en rekrytering är att främja intern rörlighet och möjliggöra karriärvägar för våra anställda. Hur tjänster utlyses varierar från tjänst till tjänst och vi väger in faktorer så som rekryteringsbas, kostnader och andra resurser. Tjänsten som rektor på Nyboskolan har utannonserats via Tibro kommuns hemsida, tibro.se/Lediga-jobb/, samt på kommunens officiella anslagstavla. Vår bedömning är att det finns kompetenta sökanden inom kommunen till just denna tjänst.

Pähr Nyström

Barn- och utbildningschef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.