06 okt 2016 06:00

06 okt 2016 06:00

Nu handlar det om politisk vilja

DEBATT: Fria resor 65+:

Av en händelse läste jag i NLT att Lidköpings kommun avser att införa fria resor för 65+ från årsskiftet. I samma artikel framkom det att Göteborg, Mölndal och Trollhättan redan erbjuder gratis buss från 65 år. Tidigare vet jag att Borås har samma inställning.

Efter ett samtal med handläggaren för trafikfrågor i Lidköping, fick jag veta att kommunfullmäktige har beslutat att införa fria resor för 65+ från 1 januari 2017. Fullmäktige hade anslagit en miljon extra för att finansiera de ökade kostnaderna.

Nu är det dags för politikerna i Skövde att visa lite positiv vilja för kommunens pensionärer och införa gratis buss från årsskiftet för alla som fyllt 65 år.

Det visar sig att de kommuner som satsat på gratis kollektivtrafik för 65-åringar, har en annan politisk inriktning än den vi har i Skövde. Samarbetsandan (=Skövdeandan) kan väl innebära att politikerna i samtliga partier visar en mer positiv inställning till oss som faktiskt har finansierat hela er uppväxt.

Den ökade kostnaden har jag redan visat på finansiering av med råge.

Nu handlar det om politisk vilja!

Bengt Sjökvist

Efter ett samtal med handläggaren för trafikfrågor i Lidköping, fick jag veta att kommunfullmäktige har beslutat att införa fria resor för 65+ från 1 januari 2017. Fullmäktige hade anslagit en miljon extra för att finansiera de ökade kostnaderna.

Nu är det dags för politikerna i Skövde att visa lite positiv vilja för kommunens pensionärer och införa gratis buss från årsskiftet för alla som fyllt 65 år.

Det visar sig att de kommuner som satsat på gratis kollektivtrafik för 65-åringar, har en annan politisk inriktning än den vi har i Skövde. Samarbetsandan (=Skövdeandan) kan väl innebära att politikerna i samtliga partier visar en mer positiv inställning till oss som faktiskt har finansierat hela er uppväxt.

Den ökade kostnaden har jag redan visat på finansiering av med råge.

Nu handlar det om politisk vilja!

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.