06 okt 2016 06:00

06 okt 2016 06:00

Satsning på ny och unik byggingenjörsutbildning

DEBATT

Som tidigare rapporterats har byggbranschen reagerat på expertgruppens förslag att Högskolan i Skövde inte skall ge ett byggingenjörsprogram framöver. Därför är det nu oerhört glädjande att Högskolan i Skövde och byggbranschen gör gemensam sak i att utveckla en ny och unik byggingenjörsutbildning i en riktning som främjar både branschen, Högskolan och de blivande ingenjörerna.

Högskolan i Skövde och den regionala byggindustrin kommer tillsammans att utveckla en ny, unik byggingenjörsutbildning baserad på branschens behov och Skaraborgs visioner. Produktionsteknik, LEAN, ledarskap och IT är sedan länge några av Högskolan i Skövdes styrkeområden. Detta matchat med byggbranschens kunskap om behov och utvecklingsmöjligheter är ett vinnande koncept för en framtida byggingenjörsutbildning. Tanken är att fortsätta med den unika och nära samverkan som finns mellan näringslivet och Högskolan, där vi tillsammans skapar förutsättningar för regionens tillväxt och utveckling.

Den nya byggingenjörsutbildningen tar sikte på ett första intag hösten 2018, där vi är förvissade om att alla som söker utbildningen har stora chanser att få ett spännande och utvecklande jobb inom byggbranschen, en bransch under stor tillväxt och utveckling. Byggbranschen är i stort behov av att rekrytera fler medarbetare, däribland byggingenjörer, för att kunna möta regeringens ambition att bygga 700 000 nya bostäder till 2025. Även för regionens fortsatta tillväxt och ambition av ökad inflyttning, är tillgången till utbildade byggingenjörer kritisk. Utbildningen kommer dessutom att vara en bra bas för många olika yrkesroller i byggbranschen. Tillsammans ser vi positivt på framtiden, vad gäller en unik och profilerad byggingenjörsutbildning och därmed återväxten till branschen.

Mattias Strand

Prefekt ingenjörsvetenskap Högskolan i Skövde

Maria Skoog

Chef Sveriges Byggindustrier Skaraborg

Högskolan i Skövde och den regionala byggindustrin kommer tillsammans att utveckla en ny, unik byggingenjörsutbildning baserad på branschens behov och Skaraborgs visioner. Produktionsteknik, LEAN, ledarskap och IT är sedan länge några av Högskolan i Skövdes styrkeområden. Detta matchat med byggbranschens kunskap om behov och utvecklingsmöjligheter är ett vinnande koncept för en framtida byggingenjörsutbildning. Tanken är att fortsätta med den unika och nära samverkan som finns mellan näringslivet och Högskolan, där vi tillsammans skapar förutsättningar för regionens tillväxt och utveckling.

Den nya byggingenjörsutbildningen tar sikte på ett första intag hösten 2018, där vi är förvissade om att alla som söker utbildningen har stora chanser att få ett spännande och utvecklande jobb inom byggbranschen, en bransch under stor tillväxt och utveckling. Byggbranschen är i stort behov av att rekrytera fler medarbetare, däribland byggingenjörer, för att kunna möta regeringens ambition att bygga 700 000 nya bostäder till 2025. Även för regionens fortsatta tillväxt och ambition av ökad inflyttning, är tillgången till utbildade byggingenjörer kritisk. Utbildningen kommer dessutom att vara en bra bas för många olika yrkesroller i byggbranschen. Tillsammans ser vi positivt på framtiden, vad gäller en unik och profilerad byggingenjörsutbildning och därmed återväxten till branschen.

Mattias Strand

Prefekt ingenjörsvetenskap Högskolan i Skövde

Maria Skoog

Chef Sveriges Byggindustrier Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.