07 okt 2016 06:00

07 okt 2016 06:00

Chefsläkaren är skyldig en ursäkt

Ortopeden Skas:

I media har vi de senaste veckorna kunnat läsa om vårdskandalen på Skas. Den största skandalen i detta sammanhang är väl ändå sättet på vilket ärendet har hanterats. På ett minst sagt anmärkningsvärt sätt har man redan innan alla fakta presenterats offentligt, dömt en läkare som skyldig och dessutom vidtagit åtgärder i form av avstängning ifrån tjänsten. Sjukhusledningen har uttalat en ursäkt till alla patienter som opererats av läkaren enligt Ilizarov-metoden och som fått ”allvarliga vårdskador”.

Vad innebär det att man fått en vårdskada? Detta verkar vara ett flexibelt och subjektivt begrepp, i synnerhet nu när kompensation – ersättning – utlovats. Hur många blir återställda till 100 procent efter en opererad fraktur? Endast varje enskild patient kan bedöma detta.

Patienter som varit knutna till den aktuelle läkaren står nu utan kontakt med behandlande läkare. Detta innebär stora problem för många. Vem tar över ansvaret? Det kan handla om intyg, röntgensvar, remisser, rådgivning m.m. Inte någon ansvarig lämnar besked! Chefsläkaren är skyldig alla dessa patienter en ursäkt!

MW

Vad innebär det att man fått en vårdskada? Detta verkar vara ett flexibelt och subjektivt begrepp, i synnerhet nu när kompensation – ersättning – utlovats. Hur många blir återställda till 100 procent efter en opererad fraktur? Endast varje enskild patient kan bedöma detta.

Patienter som varit knutna till den aktuelle läkaren står nu utan kontakt med behandlande läkare. Detta innebär stora problem för många. Vem tar över ansvaret? Det kan handla om intyg, röntgensvar, remisser, rådgivning m.m. Inte någon ansvarig lämnar besked! Chefsläkaren är skyldig alla dessa patienter en ursäkt!

MW

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.