07 okt 2016 06:00

07 okt 2016 06:00

Mikrad mat inte lustfylld

SKÖVDE

Måltiden skall vara något lustfyllt och något man ser fram emot – det skulle kunna var ett utdrag ur Miljöpartiets program men det är det inte denna gång utan ett uttalande från Torbjörn Bergman (M).

Jag kommer ihåg när vi diskuterade maten till de äldre – de som får kyld mat hemlevererad idag. Då var det samma argument som vi i MP förde fram men det var inte så noga då.

I dagarna har Moderaterna lagt fram sin nya budget. För en kommun i Skövdes storlek innebär det en nedskärning på cirka 20 000 000 kronor inom välfärden. Det är samma merkostnad som lagad mat skulle kosta till våra samhällsbyggare som nu gått i pension. Jag förutsätter att uttalandet från Torbjörn Bergman är väl förankrat i Moderaternas ledning och att de nödvändiga nedskärningarna med Moderaternas budget ej drabbar de lustfyllda måltiderna vare sig för ung eller gammal.

Kyld mat till äldre är ingen bra sak. En äldre person behöver äta ordentligt och just en lustfylld matsituation är extra viktig för de som kanske tappat aptiten. Det är inte näringsinnehållet i portionen som är avgörande utan om man äter den – det gäller oss alla. Utan att raljera för mycket, men mikrad mat är kanske inte det vi förknippar med en lustfylld matupplevelse.

Peter Sögaard

Språkrör Miljöpartiet de gröna i Skövde

Jag kommer ihåg när vi diskuterade maten till de äldre – de som får kyld mat hemlevererad idag. Då var det samma argument som vi i MP förde fram men det var inte så noga då.

I dagarna har Moderaterna lagt fram sin nya budget. För en kommun i Skövdes storlek innebär det en nedskärning på cirka 20 000 000 kronor inom välfärden. Det är samma merkostnad som lagad mat skulle kosta till våra samhällsbyggare som nu gått i pension. Jag förutsätter att uttalandet från Torbjörn Bergman är väl förankrat i Moderaternas ledning och att de nödvändiga nedskärningarna med Moderaternas budget ej drabbar de lustfyllda måltiderna vare sig för ung eller gammal.

Kyld mat till äldre är ingen bra sak. En äldre person behöver äta ordentligt och just en lustfylld matsituation är extra viktig för de som kanske tappat aptiten. Det är inte näringsinnehållet i portionen som är avgörande utan om man äter den – det gäller oss alla. Utan att raljera för mycket, men mikrad mat är kanske inte det vi förknippar med en lustfylld matupplevelse.

Peter Sögaard

Språkrör Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.