07 okt 2016 06:00

07 okt 2016 06:00

Rädda Skövde och dess invånare

Cementa:

Det finns två mycket obehagliga ingredienser i ett eventuellt godkännande av ytterligare 15 års drift av Cementa.

Först det faktum att inte bara över 400 000 ton koldioxid sprids ut varje år, vilket påverkar jordens klimat. Även många ton av extremt cancerframkallande ämnen från bland annat bränningen av tusentals däck, varje vecka. Detta sprids nästan alltid, rakt in över staden, utom vid nordlig vind då Hentorp och golfbanan får sin beskärda del, vilket vi såg bilder på nyss i tidningen!

Privatpersoner blir polisanmälda om de bränner ett däck, men Cementa har inga restriktioner!

Det pågår mycket vällovliga insamlingar till Världens barn nu och jag anser att vi även måste värna om hälsan för alla Skövdes barn och naturligtvis, övriga invånare!

Det andra, nästan ännu obehagligare faktum är att majoriteten (inte alla gudskelov) av de politiska beslutsfattarna i vårt fina vuxendagis, med huvudrollsinnehavaren Katarina Jonsson i spetsen, lyckas med konststycket att helt bortse från dessa enorma miljörisker. Okunskap hoppas jag, annars vore det förfärligt om de med berått mod vill förgifta Skövdes invånare.

En sista reflektion: Ingen har kunnat undgå att läsa/höra om att Skövde skall växa snabbt. Det är ju ett mycket effektivt sätt att hindra detta genom kommunens idoga ansträngningar att tillåta ökad brytning i 15 år till, eftersom de, enligt många, bästa byggtomterna skulle försvinna när täkten tar all fin byggmark i anspråk.

Mycket bekymrad Skövdebo

 

Först det faktum att inte bara över 400 000 ton koldioxid sprids ut varje år, vilket påverkar jordens klimat. Även många ton av extremt cancerframkallande ämnen från bland annat bränningen av tusentals däck, varje vecka. Detta sprids nästan alltid, rakt in över staden, utom vid nordlig vind då Hentorp och golfbanan får sin beskärda del, vilket vi såg bilder på nyss i tidningen!

Privatpersoner blir polisanmälda om de bränner ett däck, men Cementa har inga restriktioner!

Det pågår mycket vällovliga insamlingar till Världens barn nu och jag anser att vi även måste värna om hälsan för alla Skövdes barn och naturligtvis, övriga invånare!

Det andra, nästan ännu obehagligare faktum är att majoriteten (inte alla gudskelov) av de politiska beslutsfattarna i vårt fina vuxendagis, med huvudrollsinnehavaren Katarina Jonsson i spetsen, lyckas med konststycket att helt bortse från dessa enorma miljörisker. Okunskap hoppas jag, annars vore det förfärligt om de med berått mod vill förgifta Skövdes invånare.

En sista reflektion: Ingen har kunnat undgå att läsa/höra om att Skövde skall växa snabbt. Det är ju ett mycket effektivt sätt att hindra detta genom kommunens idoga ansträngningar att tillåta ökad brytning i 15 år till, eftersom de, enligt många, bästa byggtomterna skulle försvinna när täkten tar all fin byggmark i anspråk.

Mycket bekymrad Skövdebo

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.