07 okt 2016 06:00

07 okt 2016 06:00

Ska kommunen driva hotellet?

Billingehus:

Det står att läsa i SLA den 27/9 att avtalsförhandlingarna mellan Skövde kommun och hotell Billingehus är på väg att slutföras.

Det är bara detaljer som saknas, säger Silvester Jellinek. Han är lokal part för de norska ägarna av hotellet. I de lokala förhandlingarna skall drifts- samarbets- och överlåtelseavtal mellan Skövde kommun och hotell Billingehus tas fram. Förhandlingarna är i slutfasen bekräftar kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Den fråga jag ställer mig, efter att ha läst tidningsartikeln är; skall Skövde kommun vara med och driva hotell Billingehus?

Enligt tidningsartikeln gäller de lokala förhandlingarna drifts- samarbets- och överlåtelseavtal.

Ytterligare en fråga; skall hotellverksamhet ingå i Skövde kommuns kärnverksamhet?

Sten-Åke Carlsson

 

Det är bara detaljer som saknas, säger Silvester Jellinek. Han är lokal part för de norska ägarna av hotellet. I de lokala förhandlingarna skall drifts- samarbets- och överlåtelseavtal mellan Skövde kommun och hotell Billingehus tas fram. Förhandlingarna är i slutfasen bekräftar kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Den fråga jag ställer mig, efter att ha läst tidningsartikeln är; skall Skövde kommun vara med och driva hotell Billingehus?

Enligt tidningsartikeln gäller de lokala förhandlingarna drifts- samarbets- och överlåtelseavtal.

Ytterligare en fråga; skall hotellverksamhet ingå i Skövde kommuns kärnverksamhet?

Sten-Åke Carlsson

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.