07 okt 2016 06:00

07 okt 2016 06:00

Svaret är kärnkraft

Vindkraftverk:

I ett debattinlägg (SLA 5/10) om vindkraften på Billingen, ställer Magnus Gunnarsson en fråga till Jonny Fagerström, om vad man skall ersätta vindkraften med. Det självklara och enkla svaret är kärnkraft. Det stora felet är att vi har försökt ersätta kärnkraften med vindkraft. Vilket är helt fel väg att gå. Det är dags att vända om.

Vindkraften är mycket dyr, den fungerar inte när det blåser för lite eller för mycket, bygger på en föråldrad teknik utan utvecklingspotential, är landskapsförfulande och kräver en mycket dyr och miljöförstörande utbyggnad av vårt kraftnät. Om vi utvecklar kärnkraften blir vindkraften överflödig.

Inom kärnkraftstekniken pågår en mycket stor utveckling, den fjärde generationens kärnteknik (4G). En teknik som löser alla stora problem med den nuvarande kärnkraftstekniken, kärnavfallet, uranbrytningen och rivningen av nuvarande kärnkraftverk. Då det på ett så begränsat utrymme som detta forum tillåter, inte går att närmare beskriva 4G och dess fördelar, så föreslår jag att ni googlar på 4G kärnkraft. Ni kommer att få en aha-upplevelse.

I en längre framtid så finns också fusionstekniken, som bygger på den energiprocess som generar våra solstrålar.

Nej! Skrota den föråldrade vindkraftstekniken och satsa på framtidstekniken, den nya och miljövänliga kärnkraften. Vi måste tänka framåt och tro på teknikutvecklingen, om vi skall klara de framtida energibehov som vår välfärd kräver. Samtidigt som vi räddar vår miljö.

Torbjörn Birgerson

Vindkraften är mycket dyr, den fungerar inte när det blåser för lite eller för mycket, bygger på en föråldrad teknik utan utvecklingspotential, är landskapsförfulande och kräver en mycket dyr och miljöförstörande utbyggnad av vårt kraftnät. Om vi utvecklar kärnkraften blir vindkraften överflödig.

Inom kärnkraftstekniken pågår en mycket stor utveckling, den fjärde generationens kärnteknik (4G). En teknik som löser alla stora problem med den nuvarande kärnkraftstekniken, kärnavfallet, uranbrytningen och rivningen av nuvarande kärnkraftverk. Då det på ett så begränsat utrymme som detta forum tillåter, inte går att närmare beskriva 4G och dess fördelar, så föreslår jag att ni googlar på 4G kärnkraft. Ni kommer att få en aha-upplevelse.

I en längre framtid så finns också fusionstekniken, som bygger på den energiprocess som generar våra solstrålar.

Nej! Skrota den föråldrade vindkraftstekniken och satsa på framtidstekniken, den nya och miljövänliga kärnkraften. Vi måste tänka framåt och tro på teknikutvecklingen, om vi skall klara de framtida energibehov som vår välfärd kräver. Samtidigt som vi räddar vår miljö.

Torbjörn Birgerson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.