07 okt 2016 06:00

07 okt 2016 06:00

Vallebygdens vind och Skara kommun – ta ert ansvar

Vindkraftverk:

Replik till Magnus Gunnarsson (MP) i SLA 5/10.

Frågan huruvida en vindkraftspark på Billingen är miljövänlig eller inte kan vi släppa, eftersom det redan har behandlas i den demokratiska processen, där man i samtliga instanser sågat Vallebygdens vind och Skara kommuns prospekt. I Miljöprövningsdelegationen får Skara så omfattande kritik att det spiller över på hela kommunledningen.

Magnus Gunnarsson (MP) deltog som beslutande delegat i kyrkonämnden 2010-06-15 när kyrkan beslutade om att investera 50 000 kronor i Vallebygdens vind.

Om projektet inte blev av skulle kyrkan förlora pengarna och de utlovade guldkantade utdelningarna. Sänkta el-, och nätavgifter skulle utebli, liksom inkomsterna från arrendet av kyrkans mark på berget.

Magnus Gunnarsson deltog därför såväl i mötet i Skara kommunstyrelse 2012-11-07 som i kommunfullmäktige 2012-11-26 varvid han vid båda tillfällena röstade ja till planen och tillståndet. Dubbla stolar? Jajamän. Olagligt? Troligen inte. Bristande moral och etik? Absolut.

Det finns flera liknande fall i denna process varför jag kräver att kommunen gör en utredning och presenterar en vitbok över allt som gått fel. Skara kommun behöver återupprätta sin heder och redovisa sina kostnader.

Jag är däremot inte alls skadeglad över alla förlorade sparpengar i detta dödsdömda projekt.

Det finns nämligen en hel del i övrigt att önska när det gäller ledningens professionalitet. Jag anser därför att man inte ska ge styrelsen ansvarsfrihet. Vallebygden vinds styrelse borde istället ta personliga lån i banken och betala tillbaka pengarna till spararna. Skara kommun bär också här ett ansvar.

Kalkylen för projektet är en glädjekalkyl. Styrelsen har konsekvent skönmålat projektets progression och tonat ned problemen. Pengarna tog slut före processen. Var fanns planen? Styrelsen har själva skött väsentliga delar av fågelinventeringen. Trovärdigt i en rättsprocess? Knappast. Listan kan göras lång.

Markägarna tycks ha haft ett oproportionerligt stort inflytande över styrelsen. Markägare erhåller ofta ett fast arrende, oberoende av lönsamheten, och kan därför tjäna stora pengar utan någon insats eller risk. Detta har sannolikt gjort att styrelsen drivit projektet över stupet utan reflektion om, och när, det var dags att sätta stopp.

Dags är det däremot att göra upp räkningen.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Frågan huruvida en vindkraftspark på Billingen är miljövänlig eller inte kan vi släppa, eftersom det redan har behandlas i den demokratiska processen, där man i samtliga instanser sågat Vallebygdens vind och Skara kommuns prospekt. I Miljöprövningsdelegationen får Skara så omfattande kritik att det spiller över på hela kommunledningen.

Magnus Gunnarsson (MP) deltog som beslutande delegat i kyrkonämnden 2010-06-15 när kyrkan beslutade om att investera 50 000 kronor i Vallebygdens vind.

Om projektet inte blev av skulle kyrkan förlora pengarna och de utlovade guldkantade utdelningarna. Sänkta el-, och nätavgifter skulle utebli, liksom inkomsterna från arrendet av kyrkans mark på berget.

Magnus Gunnarsson deltog därför såväl i mötet i Skara kommunstyrelse 2012-11-07 som i kommunfullmäktige 2012-11-26 varvid han vid båda tillfällena röstade ja till planen och tillståndet. Dubbla stolar? Jajamän. Olagligt? Troligen inte. Bristande moral och etik? Absolut.

Det finns flera liknande fall i denna process varför jag kräver att kommunen gör en utredning och presenterar en vitbok över allt som gått fel. Skara kommun behöver återupprätta sin heder och redovisa sina kostnader.

Jag är däremot inte alls skadeglad över alla förlorade sparpengar i detta dödsdömda projekt.

Det finns nämligen en hel del i övrigt att önska när det gäller ledningens professionalitet. Jag anser därför att man inte ska ge styrelsen ansvarsfrihet. Vallebygden vinds styrelse borde istället ta personliga lån i banken och betala tillbaka pengarna till spararna. Skara kommun bär också här ett ansvar.

Kalkylen för projektet är en glädjekalkyl. Styrelsen har konsekvent skönmålat projektets progression och tonat ned problemen. Pengarna tog slut före processen. Var fanns planen? Styrelsen har själva skött väsentliga delar av fågelinventeringen. Trovärdigt i en rättsprocess? Knappast. Listan kan göras lång.

Markägarna tycks ha haft ett oproportionerligt stort inflytande över styrelsen. Markägare erhåller ofta ett fast arrende, oberoende av lönsamheten, och kan därför tjäna stora pengar utan någon insats eller risk. Detta har sannolikt gjort att styrelsen drivit projektet över stupet utan reflektion om, och när, det var dags att sätta stopp.

Dags är det däremot att göra upp räkningen.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.