07 okt 2016 06:00

07 okt 2016 06:00

Varför ska vi offra vår miljö?

CEMENTA

Signaturen Undrande tar fram några intressanta frågeställningar i sin insändare ”Var vi ska göra vår cement?” (SLA 3/10.)

En frågeställning gäller om det inte är bättre att cementen görs där vi har kontroll på hur den görs, genom lagar och förordningar.

Men frågan är om inte de andra länderna i världen borde känna ett eget ansvar för det de vill ha. Varför ska vi i Sverige offra vår miljö bara för att dessa länder vill ha det som vi eventuellt kan producera?

”Vart är det bäst för miljön att göra cementen?”, frågar Undrande.

Ja, tänker man på människors hälsa så är det bäst att cementen görs långt ifrån där människor bor. Kanske ett avstånd på minst tjugo mil ifrån våra städer och andra orter.

Kalksten finns väl i princip överallt i världen, och vill ett land ha cement så kan det väl bryta sin egen kalksten och upprätta egna cementfabriker? Och saknar de (miljömässiga) ”lagar och förordningar” så kan de väl skaffa sig det? Ska det vara så svårt?

Frågan är också om världen verkligen behöver så mycket cement som nu produceras. Varför inte i större utsträckning använda sig av andra byggmaterial, till exempel trä? Om vi gjorde det skulle ju efterfrågan på cement minska avsevärt, vilket skulle skona miljön.

Benny Sikter

En frågeställning gäller om det inte är bättre att cementen görs där vi har kontroll på hur den görs, genom lagar och förordningar.

Men frågan är om inte de andra länderna i världen borde känna ett eget ansvar för det de vill ha. Varför ska vi i Sverige offra vår miljö bara för att dessa länder vill ha det som vi eventuellt kan producera?

”Vart är det bäst för miljön att göra cementen?”, frågar Undrande.

Ja, tänker man på människors hälsa så är det bäst att cementen görs långt ifrån där människor bor. Kanske ett avstånd på minst tjugo mil ifrån våra städer och andra orter.

Kalksten finns väl i princip överallt i världen, och vill ett land ha cement så kan det väl bryta sin egen kalksten och upprätta egna cementfabriker? Och saknar de (miljömässiga) ”lagar och förordningar” så kan de väl skaffa sig det? Ska det vara så svårt?

Frågan är också om världen verkligen behöver så mycket cement som nu produceras. Varför inte i större utsträckning använda sig av andra byggmaterial, till exempel trä? Om vi gjorde det skulle ju efterfrågan på cement minska avsevärt, vilket skulle skona miljön.

Benny Sikter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.