08 okt 2016 06:00

08 okt 2016 06:00

Moderaterna satsar på välfärden

Välfärden:

Marie Ekman anför i en insändare i SLA 3 oktober, att Moderaternas budget innebär försämringar för Skövde kommun. Marie Ekman (S) har, förmodligen partilojalt medvetet, missförstått Moderaternas förslag till statsbudget för 2017.

Till skillnad från S-MP-regeringen lägger M en budget i balans. Till skillnad från S-MP-regeringen ökar inte M den statliga upplåningen under pågående högkonjunktur. Till skillnad från S-MP-regeringen satsar M på att människor ska få jobb istället för att låsas fast i ett destruktivt bidragsberoende.

Moderaterna står för ordning och reda i statens finanser och gör medvetna prioriteringar för att möta tuffa utmaningar i vårt svenska samhälle. Vår budget innebär att skolan, vården, äldreomsorgen och den övriga välfärden tillförs över 10 miljarder kronor redan 2017. För Skövde kommun skulle det innebära ett tillskott om dryga 39 miljoner kronor, varav 16 är öronmärkta för skolan. Vi föreslår att statsbidraget ökar efterhand. För Skövdes del beräknas ökningen år 2020 vara cirka 84 miljoner kronor.

Moderaterna gör även andra prioriteringar, som jag tycker är viktiga för oss här i Skövde. En sådan är de ökade satsningarna på järnvägsunderhållet. Att trafiken flyter på Västra stambanan är ytterst väsentligt för Skövdes utveckling som bostads-, företags- och arbetsstad. Vidare menar jag att satsningen på Polisen är absolut nödvändig i en tid när människors upplevelse av otrygghet ökar. Moderaterna föreslår att antalet poliser ska öka med 2 000 till år 2020. Men ska antalet poliser bli fler måste vi också bromsa strömmen av poliser som idag väljer att säga upp sig. Därför satsar vi också pengar som ger ett ökat löneutrymme om cirka 2 000 kronor per polis och månad.

När S i högkonjunktur ökar statens skuldsättning innebär det att staten riskerar att stå tomhänt, svag och oförmögen att parera en kommande lågkonjunkturs verkningar. När S prioriterar bidrag och för en direkt företagsfientlig politik innebär det att färre företag och jobb kommer till och att kommunens skatteintäkter därmed minskar.

Marie Ekmans frågor skjuter snett och hennes kritik faller platt. Det är effekterna av den rödgröna politiken som under de kommande åren är det främsta hotet mot kvalitén i Skövdebornas välfärd.

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande, Skövde

Till skillnad från S-MP-regeringen lägger M en budget i balans. Till skillnad från S-MP-regeringen ökar inte M den statliga upplåningen under pågående högkonjunktur. Till skillnad från S-MP-regeringen satsar M på att människor ska få jobb istället för att låsas fast i ett destruktivt bidragsberoende.

Moderaterna står för ordning och reda i statens finanser och gör medvetna prioriteringar för att möta tuffa utmaningar i vårt svenska samhälle. Vår budget innebär att skolan, vården, äldreomsorgen och den övriga välfärden tillförs över 10 miljarder kronor redan 2017. För Skövde kommun skulle det innebära ett tillskott om dryga 39 miljoner kronor, varav 16 är öronmärkta för skolan. Vi föreslår att statsbidraget ökar efterhand. För Skövdes del beräknas ökningen år 2020 vara cirka 84 miljoner kronor.

Moderaterna gör även andra prioriteringar, som jag tycker är viktiga för oss här i Skövde. En sådan är de ökade satsningarna på järnvägsunderhållet. Att trafiken flyter på Västra stambanan är ytterst väsentligt för Skövdes utveckling som bostads-, företags- och arbetsstad. Vidare menar jag att satsningen på Polisen är absolut nödvändig i en tid när människors upplevelse av otrygghet ökar. Moderaterna föreslår att antalet poliser ska öka med 2 000 till år 2020. Men ska antalet poliser bli fler måste vi också bromsa strömmen av poliser som idag väljer att säga upp sig. Därför satsar vi också pengar som ger ett ökat löneutrymme om cirka 2 000 kronor per polis och månad.

När S i högkonjunktur ökar statens skuldsättning innebär det att staten riskerar att stå tomhänt, svag och oförmögen att parera en kommande lågkonjunkturs verkningar. När S prioriterar bidrag och för en direkt företagsfientlig politik innebär det att färre företag och jobb kommer till och att kommunens skatteintäkter därmed minskar.

Marie Ekmans frågor skjuter snett och hennes kritik faller platt. Det är effekterna av den rödgröna politiken som under de kommande åren är det främsta hotet mot kvalitén i Skövdebornas välfärd.

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande, Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.