08 okt 2016 06:00

08 okt 2016 06:00

Primärvård – att vara eller inte vara?

Debatt

I krav- och kvalitetsboken, d.v.s. de riktlinjer som styr primärvårdens organisation, tillkännages att öppethållandet för en del jourcentralsmottagningar i Västra Götalandsregionen skall öka 2017. I stället för att hålla öppet endast under helgerna skall nu jourmottagningen i Falköping och Mariestad bemannas dagligen 17–22.

Naturligtvis är det också vår önskan att kunna erbjuda en nära och lättillgänglig vård. Hade vi haft gott om personal hade det inte heller varit något problem men i dagsläget innebär en sådan omorganisation en risk för betydande försämringar inte bara av tillgängligheten dagtid i telefonen utan också sämre tillgänglighet för den patientgrupp som har de största behoven, gamla och kroniskt sjuka. I Västra Götaland har de flesta vårdcentraler svårt att bemanna sina läkartjänster och de läkartider som finns skall räcka till både för akuta infektioner och för kroniskt sjuka, sjukhem, barnavårdscentraler, mödravård och de administrativa uppgifter vi måste fylla i för att få vår ekonomi att gå ihop. Att i det läget bemanna fler jourcentraler medför ofrånkomligen att resurser flyttas från dagtid till kvällstid. Därmed ökar resurserna för akuta mindre allvarliga infektioner och stukade fötter medan de minskar för de patienter som behöver oss mest, gamla och kroniskt sjuka!

Förutom att minska läkarresurserna dagtid innebär det också en omfördelning av våra sjuksköterskeresurser. Istället för att bemanna våra telefoner måste nu sköterskor istället arbeta kvällstid för att ta emot och prioritera besök på jourcentralen. Vi har mycket kompetenta sjuksköterskor som kämpar hela dagarna med att hinna med att ta så många telefonsamtal som möjligt, ta hand om patienter som bara dyker upp i receptionen, göra kvalificerade undersökningar av patienter med högt blodtryck, diabetes och KOL. Nu blir det följaktligen längre köer och svårare med tillgängligheten dagtid.

Även våra sekreterare kommer att behöva arbeta mer kvällstid vilket i sin tur innebär att de inte kommer att hinna med sina uppgifter på vårdcentralen, d.v.s. skriva ut journaler och brev, kalla patienter med mera. Att inte hinna med att skriva journaler innebär inte bara problem i vardagen utan också en medicinsk risk.

Alla vi som arbetar på vårdcentraler idag känner en frustration över att inte alltid hinna med att ge våra patienter det vi skulle önska, så som att alltid svara i telefonen och att kunna erbjuda läkar- och skötersketid tillräckligt snabbt. Att då ytterligare minska resurserna dagtid innebär ofrånkomligen en sämre arbetsmiljö.

Precis som Göran Stiernstedt påpekade i sin utredning ”En effektiv vård” är primärvård en specialitet som präglas av såväl hög kvalitet som kostnadseffektivitet men som också utmärks av brist på personal och resurser. Vi tar gärna ett större uppdrag med fler jourmottagningar och större ansvarstagande men för att det skall bli möjligt krävs först att primärvårdens villkor förändras i grunden. Under nuvarande omständigheter skulle en utvidgad jourverksamhet ytterligare försämra såväl tillgängligheten dagtid som arbetsmiljön.

Sammanfattningsvis blir ert beslut att öppna fler kvällsmottagningar att resurser flyttas från gamla och kroniskt sjuka, till personer med mindre allvarliga åkommor samtidigt som det innebär en försämrad arbetsmiljö med risk för uppsägningar av både läkare och sköterskor. Var det så ni ville ha det?

Margareta Hellgren

specialist i allmänmedicin, Närhälsan S:a Ryd Vårdcentral, Institutionen för allmänmedicin, Göteborg

Jonas Ortman

specialist i allmänmedicin, Capio Vårdcentral Grästorp

Björn Landström

specialist i allmänmedicin, Närhälsan Vårdcentral Tidan, vd Skaraborgsinstitutet

Naturligtvis är det också vår önskan att kunna erbjuda en nära och lättillgänglig vård. Hade vi haft gott om personal hade det inte heller varit något problem men i dagsläget innebär en sådan omorganisation en risk för betydande försämringar inte bara av tillgängligheten dagtid i telefonen utan också sämre tillgänglighet för den patientgrupp som har de största behoven, gamla och kroniskt sjuka. I Västra Götaland har de flesta vårdcentraler svårt att bemanna sina läkartjänster och de läkartider som finns skall räcka till både för akuta infektioner och för kroniskt sjuka, sjukhem, barnavårdscentraler, mödravård och de administrativa uppgifter vi måste fylla i för att få vår ekonomi att gå ihop. Att i det läget bemanna fler jourcentraler medför ofrånkomligen att resurser flyttas från dagtid till kvällstid. Därmed ökar resurserna för akuta mindre allvarliga infektioner och stukade fötter medan de minskar för de patienter som behöver oss mest, gamla och kroniskt sjuka!

Förutom att minska läkarresurserna dagtid innebär det också en omfördelning av våra sjuksköterskeresurser. Istället för att bemanna våra telefoner måste nu sköterskor istället arbeta kvällstid för att ta emot och prioritera besök på jourcentralen. Vi har mycket kompetenta sjuksköterskor som kämpar hela dagarna med att hinna med att ta så många telefonsamtal som möjligt, ta hand om patienter som bara dyker upp i receptionen, göra kvalificerade undersökningar av patienter med högt blodtryck, diabetes och KOL. Nu blir det följaktligen längre köer och svårare med tillgängligheten dagtid.

Även våra sekreterare kommer att behöva arbeta mer kvällstid vilket i sin tur innebär att de inte kommer att hinna med sina uppgifter på vårdcentralen, d.v.s. skriva ut journaler och brev, kalla patienter med mera. Att inte hinna med att skriva journaler innebär inte bara problem i vardagen utan också en medicinsk risk.

Alla vi som arbetar på vårdcentraler idag känner en frustration över att inte alltid hinna med att ge våra patienter det vi skulle önska, så som att alltid svara i telefonen och att kunna erbjuda läkar- och skötersketid tillräckligt snabbt. Att då ytterligare minska resurserna dagtid innebär ofrånkomligen en sämre arbetsmiljö.

Precis som Göran Stiernstedt påpekade i sin utredning ”En effektiv vård” är primärvård en specialitet som präglas av såväl hög kvalitet som kostnadseffektivitet men som också utmärks av brist på personal och resurser. Vi tar gärna ett större uppdrag med fler jourmottagningar och större ansvarstagande men för att det skall bli möjligt krävs först att primärvårdens villkor förändras i grunden. Under nuvarande omständigheter skulle en utvidgad jourverksamhet ytterligare försämra såväl tillgängligheten dagtid som arbetsmiljön.

Sammanfattningsvis blir ert beslut att öppna fler kvällsmottagningar att resurser flyttas från gamla och kroniskt sjuka, till personer med mindre allvarliga åkommor samtidigt som det innebär en försämrad arbetsmiljö med risk för uppsägningar av både läkare och sköterskor. Var det så ni ville ha det?

Margareta Hellgren

specialist i allmänmedicin, Närhälsan S:a Ryd Vårdcentral, Institutionen för allmänmedicin, Göteborg

Jonas Ortman

specialist i allmänmedicin, Capio Vårdcentral Grästorp

Björn Landström

specialist i allmänmedicin, Närhälsan Vårdcentral Tidan, vd Skaraborgsinstitutet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.