10 okt 2016 06:00

10 okt 2016 06:00

Asylutredningarna som ett lotteri

Flyktingbarn

Jag har jobbat som boendestödjare under ett antal år på HVB-hem som drivs av kommunen. Vi boendestödjare jobbar 24/7 med dessa ungdomar vilket gör att vi känner och ser hur de utvecklas. Huvuddelen av personalgruppen är dessutom föräldrar vilket gör att man lätt kan jämföra våra egna barn med dessa fina ungdomar som vi jobbar med.

För cirka 3–4 år sedan var det nästan aldrig någon diskussion om åldersbestämning och utredningarna från Migrationsverket var väldigt genomtänkta. Vi ska ha i minnet att dessa barn kanske har arbetat sedan 6 års ålder, varit sexuellt utnyttjade, maten kanske inte alltid har funnits på bordet utan de har fått lägga sig hungriga, vissa har varit fängslade och torterade.

De har dessutom en lång farofylld flykt med sig i ryggsäcken. Ett stort antal av dessa ungdomar har sett saker som varken du eller jag kan sätta oss in i hur det är att se. Det kanske då inte är konstigt att dessa ungdomar som har varit med om så mycket trots sin ringa ålder får ett åldrande utseende.

Dit jag vill komma är att numera när dessa ungdomar är på asylutredning på Migrationsverket bedömer handläggaren utan några större ansträngningar att barnet är över 18 år och ska utvisas. Naturligtvis kan man överklaga beslutet men utan större framgång. I ett land som Sverige så känns inte detta rättssäkert över huvudtaget.

Har Sverige blivit så hårt och kallt?

Om nu dessa barn blir hemskickade till till exempel Afghanistan så blir cirka nio av tio tagna av armén och blir alltså barnsoldater!

Jag efterlyser ett mera rättssäkert system vad gäller asylutredningarna, så det inte blir som ett lotteri för barnet.

Boendestödjare

 

För cirka 3–4 år sedan var det nästan aldrig någon diskussion om åldersbestämning och utredningarna från Migrationsverket var väldigt genomtänkta. Vi ska ha i minnet att dessa barn kanske har arbetat sedan 6 års ålder, varit sexuellt utnyttjade, maten kanske inte alltid har funnits på bordet utan de har fått lägga sig hungriga, vissa har varit fängslade och torterade.

De har dessutom en lång farofylld flykt med sig i ryggsäcken. Ett stort antal av dessa ungdomar har sett saker som varken du eller jag kan sätta oss in i hur det är att se. Det kanske då inte är konstigt att dessa ungdomar som har varit med om så mycket trots sin ringa ålder får ett åldrande utseende.

Dit jag vill komma är att numera när dessa ungdomar är på asylutredning på Migrationsverket bedömer handläggaren utan några större ansträngningar att barnet är över 18 år och ska utvisas. Naturligtvis kan man överklaga beslutet men utan större framgång. I ett land som Sverige så känns inte detta rättssäkert över huvudtaget.

Har Sverige blivit så hårt och kallt?

Om nu dessa barn blir hemskickade till till exempel Afghanistan så blir cirka nio av tio tagna av armén och blir alltså barnsoldater!

Jag efterlyser ett mera rättssäkert system vad gäller asylutredningarna, så det inte blir som ett lotteri för barnet.

Boendestödjare

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.