10 okt 2016 06:00

10 okt 2016 06:00

Det krävs en superrektor

Rydskolan

Det ska bli intressant, att få reda på vem som blir superrektorn i Rydskolan efter all turbulens. Det krävs nog av henne eller honom en förmåga att skapa en speciell Rydsprofil, som står sig mot de övriga i kommunen. Dessutom måste hon eller han bemästra det fria valets konsekvenser. Man kan faktiskt fråga sig, om det överhuvudtaget kommer att finnas ett elevunderlag i Ryd, när Helenaskolan och Vasaskolan (och McDonalds!) lockar i centrum.

Kanske finns det lärdom att hämta i Skövdes skolhistoria hos Bo Malmquist, som startade det första högstadiet i Skövde i Eriksdalskolan 1959 med fem klasser om vardera 30 elever och fem klasslärare (jag var en av dem) och några lärare i estetisk/praktiska ämnen, utan 4,5 miljoner i startbidrag!

De första eleverna i årskurs 9 1962 har träffats vart femte år sedan dess och firade senast i april i år gemensam 70-årsdag. De vittnar alltid om att Bo Malmquist var den tidens superrektor!

Ingvar Aronsson

studierektor i Eriksdalskolan 1966–1970

Kanske finns det lärdom att hämta i Skövdes skolhistoria hos Bo Malmquist, som startade det första högstadiet i Skövde i Eriksdalskolan 1959 med fem klasser om vardera 30 elever och fem klasslärare (jag var en av dem) och några lärare i estetisk/praktiska ämnen, utan 4,5 miljoner i startbidrag!

De första eleverna i årskurs 9 1962 har träffats vart femte år sedan dess och firade senast i april i år gemensam 70-årsdag. De vittnar alltid om att Bo Malmquist var den tidens superrektor!

Ingvar Aronsson

studierektor i Eriksdalskolan 1966–1970

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.