10 okt 2016 06:00

10 okt 2016 06:00

Fegt och ryggradslöst

Ortopeden Skas

Det är sorgligt att läsa om ärendet runt det som skett på Skas och den ortoped som fått bära hundhuvudet.

Allt har skett med ledningens goda minne och man har stått bakom operationsmetoden som i många fall visar på goda resultat.

Ledningen måste i första hand ta på sig ansvaret, inte en enskild medarbetare. Fegt och ryggradslöst.

BT

Det är sorgligt att läsa om ärendet runt det som skett på Skas och den ortoped som fått bära hundhuvudet.

Allt har skett med ledningens goda minne och man har stått bakom operationsmetoden som i många fall visar på goda resultat.

Ledningen måste i första hand ta på sig ansvaret, inte en enskild medarbetare. Fegt och ryggradslöst.

BT

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.