10 okt 2016 06:00

10 okt 2016 06:00

Vi ska inte driva hotellet

Billingehus

Replik till Sten-Åke Carlsson i SLA 7 oktober.

Sten-Åke Carlsson frågar sig om Skövde kommun ska driva hotell Billingehus utifrån medieuppgifter om de pågående förhandlingarna. Svaret är enkelt: nej.

Det stämmer att driftsavtal ingår i förhandlingarna, men dessa rör driften av den badanläggning som kommunen ska köpa enligt den avsiktsförklaring som fullmäktige beslutat om. Driften av själva hotellet kommer naturligtvis även i fortsättningen att skötas av ett privat driftsbolag. Ett åtagande från kommunens sida när det gäller driften av hotellet är otänkbart av många skäl, inte minst att det skulle snedvrida konkurrensen mot övriga privata aktörer i samma bransch.

Förhandlingarna innehåller många olika delar eftersom detta är en stor och oerhört viktig affär för hela Skövdes framtid. Vi ber att få återkomma med alla detaljer när de är färdiga i förhoppningen att vi alla kan sluta upp bakom nya Billingen och framtidens Skövde.

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Sten-Åke Carlsson frågar sig om Skövde kommun ska driva hotell Billingehus utifrån medieuppgifter om de pågående förhandlingarna. Svaret är enkelt: nej.

Det stämmer att driftsavtal ingår i förhandlingarna, men dessa rör driften av den badanläggning som kommunen ska köpa enligt den avsiktsförklaring som fullmäktige beslutat om. Driften av själva hotellet kommer naturligtvis även i fortsättningen att skötas av ett privat driftsbolag. Ett åtagande från kommunens sida när det gäller driften av hotellet är otänkbart av många skäl, inte minst att det skulle snedvrida konkurrensen mot övriga privata aktörer i samma bransch.

Förhandlingarna innehåller många olika delar eftersom detta är en stor och oerhört viktig affär för hela Skövdes framtid. Vi ber att få återkomma med alla detaljer när de är färdiga i förhoppningen att vi alla kan sluta upp bakom nya Billingen och framtidens Skövde.

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.