11 okt 2016 06:00

11 okt 2016 06:00

Fagerström vindkänslig?

Vindkraft:

Det är helt klart att Jonny Fagerström inte önskar någon debatt kring klimatfrågorna och miljöproblematiken utan snarare vill ägna sig åt att ... ja, vad vill han egentligen?

I sin replik (SLA 7/10) lyfter han fram mina tidigare ställningstaganden i två av de förtroendeuppdrag jag har, för att ifrågasätta mig personligen och mitt tidigare inlägg (SLA 5/10). Att jag i öppna demokratiska val utsetts i dessa förtroendeuppdrag och försöker företräda de som valt mig genom att vara med och besluta i ärenden som respektive organ har att ta ställning till, är en förmån och något jag inte skäms för.

I pastoratets sammanhang handlade det om att vara med och finansiera ett projekt för att utveckla lokalt producerad energi. Skara pastorat är en tämligen stor förbrukare av el och självklart önskar man att denna ska produceras så miljövänligt och lokalt som möjligt.

När sedan frågan från Vallebygdens vind kom om att få bygga en vindkraftpark på Billingen så innebar det att kommunstyrelse och fullmäktige var tvungna att ta ställning till om tidigare översiktsplaner skulle revideras. Det blev då ett beslut om en fördjupad översiktsplan där möjligheten att bygga vindkraftverk öppnades.

Frågan är vad Fagerström egentligen har för agenda genom att ifrågasätta demokratiskt fattade beslut (i de sammanhang där jag varit med) och föreningens Vallebygdens vind beslut i sitt sammanhang (där jag för övrigt aldrig deltagit). Skara kommun har inget att dölja, Skara pastorat har inget att dölja – i båda dessa sammanhang finns protokoll och dokument tillgängliga. Revisionen i dessa båda organisationer har granskat beslut och verksamhet, år för år, och inte haft något att anmärka på i detta sammanhang. För Vallebygdens vind blir det säkert också en fråga för revisorerna nu när projektet inte kan genomföras och jag förutsätter att de redovisar till vad och hur föreningens pengar har använts. Föreningens medlemmar, de som har satsat pengarna, får säkert information om detta och vilka konsekvenserna blir nu.

Att om jag, som förtroendevald i de olika sammanhang jag valts till, skulle ha bristande moral och etik överlåter jag till mina väljare att avgöra – utifrån de insatser och beslut jag deltagit i.

Magnus Gunnarsson

Varnhem

I sin replik (SLA 7/10) lyfter han fram mina tidigare ställningstaganden i två av de förtroendeuppdrag jag har, för att ifrågasätta mig personligen och mitt tidigare inlägg (SLA 5/10). Att jag i öppna demokratiska val utsetts i dessa förtroendeuppdrag och försöker företräda de som valt mig genom att vara med och besluta i ärenden som respektive organ har att ta ställning till, är en förmån och något jag inte skäms för.

I pastoratets sammanhang handlade det om att vara med och finansiera ett projekt för att utveckla lokalt producerad energi. Skara pastorat är en tämligen stor förbrukare av el och självklart önskar man att denna ska produceras så miljövänligt och lokalt som möjligt.

När sedan frågan från Vallebygdens vind kom om att få bygga en vindkraftpark på Billingen så innebar det att kommunstyrelse och fullmäktige var tvungna att ta ställning till om tidigare översiktsplaner skulle revideras. Det blev då ett beslut om en fördjupad översiktsplan där möjligheten att bygga vindkraftverk öppnades.

Frågan är vad Fagerström egentligen har för agenda genom att ifrågasätta demokratiskt fattade beslut (i de sammanhang där jag varit med) och föreningens Vallebygdens vind beslut i sitt sammanhang (där jag för övrigt aldrig deltagit). Skara kommun har inget att dölja, Skara pastorat har inget att dölja – i båda dessa sammanhang finns protokoll och dokument tillgängliga. Revisionen i dessa båda organisationer har granskat beslut och verksamhet, år för år, och inte haft något att anmärka på i detta sammanhang. För Vallebygdens vind blir det säkert också en fråga för revisorerna nu när projektet inte kan genomföras och jag förutsätter att de redovisar till vad och hur föreningens pengar har använts. Föreningens medlemmar, de som har satsat pengarna, får säkert information om detta och vilka konsekvenserna blir nu.

Att om jag, som förtroendevald i de olika sammanhang jag valts till, skulle ha bristande moral och etik överlåter jag till mina väljare att avgöra – utifrån de insatser och beslut jag deltagit i.

Magnus Gunnarsson

Varnhem

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.