11 okt 2016 09:32

11 okt 2016 13:38

Stort förtroende för den avstängde överläkaren

ORTOPEDEN

I egenskap av narkosläkare känner vi genom arbetet den ortopedöverläkare som är aktuell i ärendet med Ilizarov-operationerna.

Vi har erfarenhet av många års gott, professionellt samarbete med den nu avstängda ortopedöverläkaren kring patienter på operationsavdelningen och på intensivvårdsavdelningen.

Vår erfarenhet är att han är en mycket patientengagerad, pålitlig och hårt arbetande kollega. Han har på ett positivt sätt utmärkt sig på så sätt att han gör det han har lovat att göra, utför de arbetsuppgifter som ankommer på honom eller mer. Han anstränger sig ofta lite extra för att göra situationen så bra som möjligt för den enskilda patienten. Denna ortopedöverläkare lägger stor vikt vid att förklara för patienten vilken skada denna har drabbats av vid exempelvis en olycka eller ett fall, vad det kan få för följder och vilka åtgärder man avser att vidta. Han är mycket angelägen om att patienten skall förstå denna information; han utövar patientcentrerad vård på riktigt.

Vi anser att det är mycket viktigt att det noga utreds vad som faktiskt har skett i detta ärende, att processen är rättssäker och att fortsatta granskningar görs på ett vetenskapligt seriöst sätt. Vi ser fram emot att åter få arbeta kliniskt med denna uppskattade kollega.

Åsa Appelqvist

Överläkare

Camila Bogg

ST-läkare

Benjamin Danowski

ST-läkare

Hans Henrik Falmer

Överläkare

Stefan Heberlein

Överläkare

Jacob Helenius

ST-läkare

Carl Högman

Specialistläkare

Henrieta Jidbratt

Specialistläkare

Lars Kiszakiewicz

ST-läkare

Jakob Kivimäe

Överläkare

Ingemar Lindström

Överläkare

Anders Paulsson

Överläkare

Urszula Stempel

Överläkare

Joel Wallén

ST-läkare

Anna Widunder

Specialistläkare

Anders Winterfeldt

Överläkare

Daniel Rodríguez-Santos

Överläkare Anestesi och Intensivvård

Per Lorentzen

Överläkare Anestesi/IVA

Alla ovanstående är anestesiläkare på An/Op/IVA, Skaraborgs Sjukhus Skövde

Vi har erfarenhet av många års gott, professionellt samarbete med den nu avstängda ortopedöverläkaren kring patienter på operationsavdelningen och på intensivvårdsavdelningen.

Vår erfarenhet är att han är en mycket patientengagerad, pålitlig och hårt arbetande kollega. Han har på ett positivt sätt utmärkt sig på så sätt att han gör det han har lovat att göra, utför de arbetsuppgifter som ankommer på honom eller mer. Han anstränger sig ofta lite extra för att göra situationen så bra som möjligt för den enskilda patienten. Denna ortopedöverläkare lägger stor vikt vid att förklara för patienten vilken skada denna har drabbats av vid exempelvis en olycka eller ett fall, vad det kan få för följder och vilka åtgärder man avser att vidta. Han är mycket angelägen om att patienten skall förstå denna information; han utövar patientcentrerad vård på riktigt.

Vi anser att det är mycket viktigt att det noga utreds vad som faktiskt har skett i detta ärende, att processen är rättssäker och att fortsatta granskningar görs på ett vetenskapligt seriöst sätt. Vi ser fram emot att åter få arbeta kliniskt med denna uppskattade kollega.

Åsa Appelqvist

Överläkare

Camila Bogg

ST-läkare

Benjamin Danowski

ST-läkare

Hans Henrik Falmer

Överläkare

Stefan Heberlein

Överläkare

Jacob Helenius

ST-läkare

Carl Högman

Specialistläkare

Henrieta Jidbratt

Specialistläkare

Lars Kiszakiewicz

ST-läkare

Jakob Kivimäe

Överläkare

Ingemar Lindström

Överläkare

Anders Paulsson

Överläkare

Urszula Stempel

Överläkare

Joel Wallén

ST-läkare

Anna Widunder

Specialistläkare

Anders Winterfeldt

Överläkare

Daniel Rodríguez-Santos

Överläkare Anestesi och Intensivvård

Per Lorentzen

Överläkare Anestesi/IVA

Alla ovanstående är anestesiläkare på An/Op/IVA, Skaraborgs Sjukhus Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.