12 okt 2016 06:00

12 okt 2016 06:00

Arbetet för en god miljö har högsta prioritet

VÄRMEVERKET

I en debattartikel i SLA den 5 oktober hävdar Elisabeth Gustavsson, gruppledare för Miljöpartiet i Skövde, att kommunens sektorer, nämnder och bolag inte är miljömedvetna.

Jag är styrelseordförande i Skövde Värmeverk AB, och kan garantera Elisabeth Gustavsson att arbetet för en god miljö är det vi prioriterar högst i vår verksamhet.

• Skövde värmeverk bedriver tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken för produktion av värme och el.

• Skövde värmeverk är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

• Skövde värmeverk redovisar ett klimatbokslut, som visar på den miljönytta som bolaget åstadkommer i verksamheten.

• Skövde värmeverk äger ett vindkraftverk för produktion av miljövänlig el.

• Skövde värmeverk har investerat i en ny värmepanna för att producera värme och el med förnyelsebara bränslen, och då den tas i bruk är Skövde värmeverks produktion fossilfri.

Mot bakgrund av ovanstående är Skövde värmeverk en viktig aktör för att nå EU:s miljömål 2020, och Skövdes vision 2025.

Det Elisabeth Gustavsson hävdar i sin debattartikel är således inte sant.

Jag kan bara beklaga att en företrädare för Miljöpartiet, och tillika ledamot i Skövde kommunfullmäktige, har en så påtaglig kunskapsbrist avseende verksamheten i ett av kommunens helägda bolag.

Philip Segell (M)

Styrelseordförande i Skövde Värmeverk AB

Jag är styrelseordförande i Skövde Värmeverk AB, och kan garantera Elisabeth Gustavsson att arbetet för en god miljö är det vi prioriterar högst i vår verksamhet.

• Skövde värmeverk bedriver tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken för produktion av värme och el.

• Skövde värmeverk är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

• Skövde värmeverk redovisar ett klimatbokslut, som visar på den miljönytta som bolaget åstadkommer i verksamheten.

• Skövde värmeverk äger ett vindkraftverk för produktion av miljövänlig el.

• Skövde värmeverk har investerat i en ny värmepanna för att producera värme och el med förnyelsebara bränslen, och då den tas i bruk är Skövde värmeverks produktion fossilfri.

Mot bakgrund av ovanstående är Skövde värmeverk en viktig aktör för att nå EU:s miljömål 2020, och Skövdes vision 2025.

Det Elisabeth Gustavsson hävdar i sin debattartikel är således inte sant.

Jag kan bara beklaga att en företrädare för Miljöpartiet, och tillika ledamot i Skövde kommunfullmäktige, har en så påtaglig kunskapsbrist avseende verksamheten i ett av kommunens helägda bolag.

Philip Segell (M)

Styrelseordförande i Skövde Värmeverk AB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.