12 okt 2016 06:00

12 okt 2016 06:00

Hela bygden hade fått miljövänlig el

REPLIK

Jonny Fagerström tar i media åt sig den tvivelaktiga äran av att ha kullkastat planerna på en lokal elproduktion på cirka 52 000 MWh.

I det här fallet har han haft god hjälp av ordföranden i Västergötlands Ornitologiska Förening (VgOF), som på olika sätt motarbetat vindkraftsprojekt Nordbillingen sedan start.

Vindkraftsparken om sex vindkraftverk skulle stått uppe på Nordbillingen i två rader med tre verk i varje rad. Dessa verk hade kunnat producera lika mycket el som alla boende inom Vallebygdens koncessionsområde behöver, från Bjurums- och Håkantorpsområdet i söder upp mot Lerdalatrakten i norr och ändå hade det blivit över, så att de som bor utanför området också hade kunna få del av den miljövänliga, gröna elen.

Naturvårdsverket har satt värden på de minskade utsläpp som 1 GWh (1 000 MWh) vind- vatten- eller solkraft ger kontra koleldat kondenskraftverk och räknat fram det till 590 000 kronor per år. Samhällsnyttan från vindkraftparken hade blivit 52 x 590 000 kronor = 30 680 000 kronor/år!

Det är en sak att ha olika uppfattningar i sakfrågor, men det sätt Fagerström har uppträtt i media på i sitt motstånd till vindkraftsprojektet, för tankarna till det amerikanska presidentvalet, där smutskastning av motståndarna verkar vara ett accepterat medel. Fagerströms ofta överdrivna och osakliga skrivningar om vindkraftsprojektet har troligtvis haft ett obetydligt inflytande på domstolens beslut i jämförelse med domstolens försiktighetsprincip vad gäller det som några få lokala ornitologer med olika intresseinriktningar har uttalat.

Som talesman för en förening (Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL) vore det klädsamt om Fagerström höll diskussionen inom ramen för FSL:s målsättning, nämligen att sätta stopp för vindkraft. Man kan förstå att det känns skönt för honom att Vallebygdens Vind AB inte fick prövningstillstånd, men att offentligt insinuera oegentligheter när striden är vunnen är ett lågvattenmärke.

Avslutningsvis, innan vi sätter punkt från vårt håll vad gäller Fagerström, kan vi försäkra Fagerström om att de som har med de ekonomiska frågorna att göra har fått information. Fagerström hör inte till dem som investerat, är inte boende i Skara kommun och behöver inte bekymra sig!

Eva Dahlgren

Björn Ehn

I det här fallet har han haft god hjälp av ordföranden i Västergötlands Ornitologiska Förening (VgOF), som på olika sätt motarbetat vindkraftsprojekt Nordbillingen sedan start.

Vindkraftsparken om sex vindkraftverk skulle stått uppe på Nordbillingen i två rader med tre verk i varje rad. Dessa verk hade kunnat producera lika mycket el som alla boende inom Vallebygdens koncessionsområde behöver, från Bjurums- och Håkantorpsområdet i söder upp mot Lerdalatrakten i norr och ändå hade det blivit över, så att de som bor utanför området också hade kunna få del av den miljövänliga, gröna elen.

Naturvårdsverket har satt värden på de minskade utsläpp som 1 GWh (1 000 MWh) vind- vatten- eller solkraft ger kontra koleldat kondenskraftverk och räknat fram det till 590 000 kronor per år. Samhällsnyttan från vindkraftparken hade blivit 52 x 590 000 kronor = 30 680 000 kronor/år!

Det är en sak att ha olika uppfattningar i sakfrågor, men det sätt Fagerström har uppträtt i media på i sitt motstånd till vindkraftsprojektet, för tankarna till det amerikanska presidentvalet, där smutskastning av motståndarna verkar vara ett accepterat medel. Fagerströms ofta överdrivna och osakliga skrivningar om vindkraftsprojektet har troligtvis haft ett obetydligt inflytande på domstolens beslut i jämförelse med domstolens försiktighetsprincip vad gäller det som några få lokala ornitologer med olika intresseinriktningar har uttalat.

Som talesman för en förening (Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL) vore det klädsamt om Fagerström höll diskussionen inom ramen för FSL:s målsättning, nämligen att sätta stopp för vindkraft. Man kan förstå att det känns skönt för honom att Vallebygdens Vind AB inte fick prövningstillstånd, men att offentligt insinuera oegentligheter när striden är vunnen är ett lågvattenmärke.

Avslutningsvis, innan vi sätter punkt från vårt håll vad gäller Fagerström, kan vi försäkra Fagerström om att de som har med de ekonomiska frågorna att göra har fått information. Fagerström hör inte till dem som investerat, är inte boende i Skara kommun och behöver inte bekymra sig!

Eva Dahlgren

Björn Ehn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.