13 okt 2016 06:00

13 okt 2016 06:00

Instämmer till fullo!

Ortopeden

Vi ställer oss i ledet bakom de läkare som i SLA 12/10 ger sitt stöd till den ortoped som stängts av från sin tjänst. Vi instämmer till fullo! Precis så har vi som patient och anhörig upplevt den kontakt som vi har haft med läkaren. Vår uppfattning har varit ensidig men att dessutom fungera så väl i arbetslaget ger en helhetsbild.

Vilken styrka att så många kolleger lyfter, bekräftar och erkänner en professionell yrkesman. Att uttrycka att man uppskattar sina medmänniskor och deras kvalifikationer, är tyvärr inte så vanligt. Man kan dra paralleller inom många olika områden. Det förekommer ofta att man letar fel hos andra då man inte själv lyckats med att göra karriär eller att nå dit man ville komma. Kan det möjligen vara så att detta ligger till grund för det som händer på ortopedavdelningen i Skövde?

W

Vi ställer oss i ledet bakom de läkare som i SLA 12/10 ger sitt stöd till den ortoped som stängts av från sin tjänst. Vi instämmer till fullo! Precis så har vi som patient och anhörig upplevt den kontakt som vi har haft med läkaren. Vår uppfattning har varit ensidig men att dessutom fungera så väl i arbetslaget ger en helhetsbild.

Vilken styrka att så många kolleger lyfter, bekräftar och erkänner en professionell yrkesman. Att uttrycka att man uppskattar sina medmänniskor och deras kvalifikationer, är tyvärr inte så vanligt. Man kan dra paralleller inom många olika områden. Det förekommer ofta att man letar fel hos andra då man inte själv lyckats med att göra karriär eller att nå dit man ville komma. Kan det möjligen vara så att detta ligger till grund för det som händer på ortopedavdelningen i Skövde?

W

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.