13 okt 2016 06:00

13 okt 2016 06:00

Kyrkan mitt i byn

Markuskyrkan:

Som regel har en kyrkas placering varit, under alla tider, att den skall ligga mitt i byn mitt bland människorna. Men när det gäller Markuskyrkan så har det blivit på ett konstigt sätt, tvärtom. Full verksamhet runt om, med byggnation och inflyttning av människor. Se på Aspöområdet, Trädgårdsstaden och inom den närmaste tiden även Frostaliden. Mitt i detta ligger Markuskyrkan tom och öde.

l en insändare i SLA, i april månad, framhåller kyrkorådets ordförande Svante Jildenhed det sjunkande medlemstalet i Svenska kyrkan. Men med en aktiv och verksam kyrka inom detta område skulle nog intresset kunna vara stort och påverka även medlemstalet.

l den byggnation som äger rum i Markuskyrkans område flyttar det in mycket människor. Människors behov av det som kyrkan står för är viktigt men kyrkan måste ligga nära, för barn, ungdomar som för vuxna. Markuskyrkan behövs!

Man skyller på att kostsamma renoveringar måste göras. Måste renoveringarna vara så omfattande? Tänk om – även vad gäller detta. Det brådskar!

Markuskören

l en insändare i SLA, i april månad, framhåller kyrkorådets ordförande Svante Jildenhed det sjunkande medlemstalet i Svenska kyrkan. Men med en aktiv och verksam kyrka inom detta område skulle nog intresset kunna vara stort och påverka även medlemstalet.

l den byggnation som äger rum i Markuskyrkans område flyttar det in mycket människor. Människors behov av det som kyrkan står för är viktigt men kyrkan måste ligga nära, för barn, ungdomar som för vuxna. Markuskyrkan behövs!

Man skyller på att kostsamma renoveringar måste göras. Måste renoveringarna vara så omfattande? Tänk om – även vad gäller detta. Det brådskar!

Markuskören

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.