14 okt 2016 06:00

14 okt 2016 13:39

Alla ska ha rätt till lönehöjningen

Undersköterskor:

Som socialdemokrater har vi djup respekt för det som allmänt kallas ”Den svenska modellen”, det vill säga att arbetsmarknadens parter själva sköter sina förhandlingar. Ibland kan dock resultatet bli sådant att det i efterhand krävs politiska prioriteringar för att bibehålla en hållbar situation på arbetsmarknaden.

Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting har inte lyckats komma överens om tolkningen av det av dem nyligen ingångna avtalet. Konsekvensen av detta har blivit att endast de som anses ha en anställning som undersköterska har rätt till den fulla lönehöjningen. Problemet är dock att många av Kommunals medlemmar har anställningar som kräver undersköterskekompetens men inte är anställda som undersköterskor. Exempel på dessa är personliga assistenter och boendehandledare/stödassistenter som är anställda inom LSS-verksamheter. Totalt utgör de cirka 500 anställda i Skövde kommun.

Samtidigt har andra kommuner valt att själva gå in med mellanskillnaden vilket innebär att Skövde kommun riskerar hamna i en mycket svår rekryteringssituation. Det finns alltså goda skäl att som arbetsgivare ta sig en extra funderare på framtiden och hur vi bäst förbereder oss för densamma.

Socialdemokraterna i Skövde kommer därför i framtida budgetförslag tillskjuta medel i syfte att åtgärda de löneskillnader som uppstår mellan olika grupper av undersköterskor med anledning av avtalstolkningen. Grupper som skiljs åt av sina arbetsidentifikationskoder men knappast via sina arbetsuppgifters krav på utbildning och kunskap.

Malin Wadman

ordförande Socialdemokraterna i Skövde

Johan Ask

vice ordförande Socialdemokraterna i Skövde

Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting har inte lyckats komma överens om tolkningen av det av dem nyligen ingångna avtalet. Konsekvensen av detta har blivit att endast de som anses ha en anställning som undersköterska har rätt till den fulla lönehöjningen. Problemet är dock att många av Kommunals medlemmar har anställningar som kräver undersköterskekompetens men inte är anställda som undersköterskor. Exempel på dessa är personliga assistenter och boendehandledare/stödassistenter som är anställda inom LSS-verksamheter. Totalt utgör de cirka 500 anställda i Skövde kommun.

Samtidigt har andra kommuner valt att själva gå in med mellanskillnaden vilket innebär att Skövde kommun riskerar hamna i en mycket svår rekryteringssituation. Det finns alltså goda skäl att som arbetsgivare ta sig en extra funderare på framtiden och hur vi bäst förbereder oss för densamma.

Socialdemokraterna i Skövde kommer därför i framtida budgetförslag tillskjuta medel i syfte att åtgärda de löneskillnader som uppstår mellan olika grupper av undersköterskor med anledning av avtalstolkningen. Grupper som skiljs åt av sina arbetsidentifikationskoder men knappast via sina arbetsuppgifters krav på utbildning och kunskap.

Malin Wadman

ordförande Socialdemokraterna i Skövde

Johan Ask

vice ordförande Socialdemokraterna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.