14 okt 2016 06:00

14 okt 2016 06:00

Ingen oberoende granskning

Ortopeden Skas:

Jag har tidigare arbetat med den nu avstängde överläkaren och kan bara instämma med alla dem som sagt att han är en kompetent och empatisk ortoped; han är ett föredöme i hur han tar hand om sina patienter. Han har också tagit stort ansvar för utbildning av yngre kollegor.

Ett stort problem inom ortopedin är att de flesta behandlingar inte är vetenskapligt utprovade, det vill säga att man jämfört olika behandlingsalternativ med varandra. Man hänvisar istället till så kallad beprövad erfarenhet, alltså vad man tycker och tror är det bästa.

Den nu avstängde överläkarens doktorsavhandling om underbensfrakturer är faktiskt ett undantag från detta. Avhandlingen utsågs också mycket riktigt till årets bästa avhandling år 2014 inom Ortopedi av Svensk Ortopedisk förening. Det kan sedan tyckas märkligt att professor Olle Svensson, tidigare ordförande för Svensk Ortopedisk förening, har kommit fram till att metoden har orsakat vårdskador. För detta konstaterande har professor Svensson erhållit 425 000 kronor. Hur man kan kalla detta en oberoende granskning är för mig ofattbart särskilt som vi har kunnat läsa utdrag ur mejlkonversationen mellan chefsläkare Brisman och Svensson där man utgår från att negativ riktas redan innan granskningen är utförd.

Ilizarovmetoden har i vissa medier kallats ”Sovjetmetoden” men då ska man veta att en stor del av den traditionella frakturkirurgin, till exempel när man använder märgspik, utvecklades i Nazityskland under andra världskriget.

De personer som har ådragit sig en fraktur som är så komplicerad att de behöver opereras har i själva skadeögonblicket ådragit sig en så allvarlig skada att de oavsett vilken operationsmetod som används kommer att få resttillstånd som smärta och stelhet. Det vet jag av egen erfarenhet eftersom jag träffar många av dessa patienter i mitt nuvarande arbete. Om man skulle granska de fall där en annan operationsmetod än Ilizarov använts är det inte osannolikt att man skulle hitta minst lika många fall där det tillstött komplikationer.

Vi får hoppas att en offentlig ursäkt ges av ledningen på Skas och att denne skicklige ortoped snarast kan återgå i tjänst.

Tidigare kollega

 

Ett stort problem inom ortopedin är att de flesta behandlingar inte är vetenskapligt utprovade, det vill säga att man jämfört olika behandlingsalternativ med varandra. Man hänvisar istället till så kallad beprövad erfarenhet, alltså vad man tycker och tror är det bästa.

Den nu avstängde överläkarens doktorsavhandling om underbensfrakturer är faktiskt ett undantag från detta. Avhandlingen utsågs också mycket riktigt till årets bästa avhandling år 2014 inom Ortopedi av Svensk Ortopedisk förening. Det kan sedan tyckas märkligt att professor Olle Svensson, tidigare ordförande för Svensk Ortopedisk förening, har kommit fram till att metoden har orsakat vårdskador. För detta konstaterande har professor Svensson erhållit 425 000 kronor. Hur man kan kalla detta en oberoende granskning är för mig ofattbart särskilt som vi har kunnat läsa utdrag ur mejlkonversationen mellan chefsläkare Brisman och Svensson där man utgår från att negativ riktas redan innan granskningen är utförd.

Ilizarovmetoden har i vissa medier kallats ”Sovjetmetoden” men då ska man veta att en stor del av den traditionella frakturkirurgin, till exempel när man använder märgspik, utvecklades i Nazityskland under andra världskriget.

De personer som har ådragit sig en fraktur som är så komplicerad att de behöver opereras har i själva skadeögonblicket ådragit sig en så allvarlig skada att de oavsett vilken operationsmetod som används kommer att få resttillstånd som smärta och stelhet. Det vet jag av egen erfarenhet eftersom jag träffar många av dessa patienter i mitt nuvarande arbete. Om man skulle granska de fall där en annan operationsmetod än Ilizarov använts är det inte osannolikt att man skulle hitta minst lika många fall där det tillstött komplikationer.

Vi får hoppas att en offentlig ursäkt ges av ledningen på Skas och att denne skicklige ortoped snarast kan återgå i tjänst.

Tidigare kollega

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.