14 okt 2016 06:00

14 okt 2016 06:00

Ska inte de också vara avstängda?

Skas:

En ortoped är avstängd i väntan på utlåtande från Ivo. Två ortopeder är polisanmälda för dataintrång, eftersom de gått in i journaler på patienter som de inte har någon vårdrelation till.

Ska inte de också vara avstängda, i väntan på att polisutredningen blir klar?

AN

 

Ska inte de också vara avstängda, i väntan på att polisutredningen blir klar?

AN

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.