14 okt 2016 06:00

14 okt 2016 06:00

Storregionsförslaget förminskar värmlänningarna

Debatt:

Jag har tidigare yttrat mig i debatten hur jag upplever att storregionsförslaget påverkar Västra Götalandsregionen och våra medborgare men det nödgas också från vårt håll att se hur det påverkar Värmland och deras chans att påverka beslut som rör deras tillväxt och sjukvård.

Storregionsförslaget för Västra Götalandsregionen och Värmland förminskar värmlänningarnas betydelse i processen. När man granskar indelningskommitténs förslag så anar man sida efter sida att man haft som ingångsvärde att tvångsförvalta Värmland. Förslaget har av sju partier i VGR tagits emot med öppna armar men SD har reserverat sig mot förslaget.

I Värmland var inte förslaget en självklarhet för en hel del av partierna och de valde dessutom att avgöra ställningstagandet i sitt landstingsfullmäktige. Det sistnämnda kanske bör kommenteras innan jag fördjupar mig vidare: Även om landstingsfullmäktige till sist ställde sig positiva till förslaget (knapp majoritet) så var avvägningen att hantera det i fullmäktige mer demokratisk än i Västra Götalandsregionen. I Värmland försökte de i alla fall att ta beslutet närmare medborgarna, en folkvald i Värmland representerar 2 700 röstberättigade.

Indelningskommittén fokuserar skarpt i sitt förslag att Värmlands tillväxt ska spridas från VGR och främst Göteborgsområdet. Således har starka röster som förespråkade regionsammanslagning österut från Värmland samt egen regionalisering diskvalificerats. Vidare kan man i förslaget läsa att sjukvården ska utvecklas utefter de förutsättningar som Västra Götalandsregionen sätter upp. Och från majoriteten i VGR raljerades det till och med i senaste regionfullmäktige över värmlänningarnas andel i den demokratiska processen framöver.

Storregionfrågan är en ödesfråga för Värmland. Fullt så dramatiska ord kanske inte är tillämpliga för VGR då vår region redan uppfyller alla de utgångspunkter indelningskommittén hade med sig i den inledande processen. Men både värmlänningarna och västra götalänningarna måste få uttrycka sin åsikt. Det är oacceptabelt att Värmland skulle slås samman med Västra Götaland 2018, utan att frågan diskuterats i en valrörelse alternativt i en folkomröstning. Regeringen vill hasta igenom beslutet, det är oklart varför det finns sådant förakt för värmlänningarna.

I 16 år har vi endast hunnit skrapa på kanterna i vår befintliga regions möjlighet att bli suverän, en vidgning är även att diskvalificera den politik som förts de 16 åren.

Heikki Klaavuniemi

regionråd (SD)

Storregionsförslaget för Västra Götalandsregionen och Värmland förminskar värmlänningarnas betydelse i processen. När man granskar indelningskommitténs förslag så anar man sida efter sida att man haft som ingångsvärde att tvångsförvalta Värmland. Förslaget har av sju partier i VGR tagits emot med öppna armar men SD har reserverat sig mot förslaget.

I Värmland var inte förslaget en självklarhet för en hel del av partierna och de valde dessutom att avgöra ställningstagandet i sitt landstingsfullmäktige. Det sistnämnda kanske bör kommenteras innan jag fördjupar mig vidare: Även om landstingsfullmäktige till sist ställde sig positiva till förslaget (knapp majoritet) så var avvägningen att hantera det i fullmäktige mer demokratisk än i Västra Götalandsregionen. I Värmland försökte de i alla fall att ta beslutet närmare medborgarna, en folkvald i Värmland representerar 2 700 röstberättigade.

Indelningskommittén fokuserar skarpt i sitt förslag att Värmlands tillväxt ska spridas från VGR och främst Göteborgsområdet. Således har starka röster som förespråkade regionsammanslagning österut från Värmland samt egen regionalisering diskvalificerats. Vidare kan man i förslaget läsa att sjukvården ska utvecklas utefter de förutsättningar som Västra Götalandsregionen sätter upp. Och från majoriteten i VGR raljerades det till och med i senaste regionfullmäktige över värmlänningarnas andel i den demokratiska processen framöver.

Storregionfrågan är en ödesfråga för Värmland. Fullt så dramatiska ord kanske inte är tillämpliga för VGR då vår region redan uppfyller alla de utgångspunkter indelningskommittén hade med sig i den inledande processen. Men både värmlänningarna och västra götalänningarna måste få uttrycka sin åsikt. Det är oacceptabelt att Värmland skulle slås samman med Västra Götaland 2018, utan att frågan diskuterats i en valrörelse alternativt i en folkomröstning. Regeringen vill hasta igenom beslutet, det är oklart varför det finns sådant förakt för värmlänningarna.

I 16 år har vi endast hunnit skrapa på kanterna i vår befintliga regions möjlighet att bli suverän, en vidgning är även att diskvalificera den politik som förts de 16 åren.

Heikki Klaavuniemi

regionråd (SD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.