15 okt 2016 06:00

15 okt 2016 06:00

Borde räcka att ringa

Mammografi:

För att få en mammografiundersökning utförd efter 74 år krävs remiss och läkarbesök även om man inte har besvär.

Verkar onödigt att belasta vården. Om remisstvång är nödvändigt vid rutinkontroll, borde det räcka med telefonkontakt.

Agneta 76

 

Verkar onödigt att belasta vården. Om remisstvång är nödvändigt vid rutinkontroll, borde det räcka med telefonkontakt.

Agneta 76

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.