17 okt 2016 06:00

17 okt 2016 06:00

Äldre ska känna trygghet

Debatt

Alla människor vill känna trygghet och delaktighet. Tyvärr finns det många äldre som upplever otrygghet och ensamhet. För oss kristdemokrater är det grundläggande att äldre får åldras i trygghet.

För att skapa en tillvaro av trygghet för äldre är det viktigt att bygga utifrån värden som frihet, självbestämmande och värdighet. Vi tror att äldre har mycket att bidra med till samhället och vill skapa förutsättningar för delaktighet mellan äldre och unga. De som passerat 65 år är också de en ovärderlig resurs. Därför har Kristdemokraterna i sin budget för 2016 föreslagit ett förhöjt jobbskatteavdrag från 64 års ålder, vilket underlättar för äldre att fortsätta arbeta om de vill. Ensamhet kan också gödas av ekonomisk otrygghet och många som är pensionärer oroar sig för hur pengarna ska räcka till det allra mest nödvändiga. Kristdemokraterna föreslår därför sänkt skatt för pensionärer med cirka 2 400 kronor per år, samt ett höjt bostadstillägg.

Vi kristdemokrater vill att hemmet ska förbli en trygghet även när vi åldras. Tidigare har det funnits problem med att servicelägenheter stått tomma i Skövde, eftersom kraven för att beviljas en sådan boendeform varit mycket höga. Detta har inneburit att äldre tvingats bo kvar i sina hem samtidigt som det funnits lägenheter att disponera. Trygghetsbostäder riktar sig till personer över 70 år som är för friska för att bo på äldreboende, men som samtidigt känner att tryggheten och vårdbehovet inte kan tillförsäkras enbart genom hemtjänst. Omställningen till trygghetsbostäder tillgängliggör lägenheterna för fler, eftersom det inte kräver ett myndighetsbeslut.

I Sverige – såväl som i Skövde – råder bostadsbrist. För att råda bot på detta krävs mer än ett aktivt bostadsbyggande, vi behöver också underlätta för människor att kunna byta boendeform. År 2050 beräknas var fjärde svensk vara 65 år eller äldre, samtidigt är inte de flesta av landets lägenheter anpassade för årsrika. Boendeformerna för äldre måste därför ställas om och bli fler så att vi kan möta behoven hos en åldrande befolkning. Kristdemokraterna värnar äldres självbestämmande och vill möjliggöra en trygg vardag. Med trygghetsbostäder kan vi motverka otrygghet och ensamhet, tillgängliggöra lägenheter för fler, samt bidra till att fler kan flytta till en bostad anpassad efter sina egna behov.

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Isabelle Waldenvik (KD)

ordförande KDU

ledamot Vård- och omsorgsnämnden

Alla människor vill känna trygghet och delaktighet. Tyvärr finns det många äldre som upplever otrygghet och ensamhet. För oss kristdemokrater är det grundläggande att äldre får åldras i trygghet.

För att skapa en tillvaro av trygghet för äldre är det viktigt att bygga utifrån värden som frihet, självbestämmande och värdighet. Vi tror att äldre har mycket att bidra med till samhället och vill skapa förutsättningar för delaktighet mellan äldre och unga. De som passerat 65 år är också de en ovärderlig resurs. Därför har Kristdemokraterna i sin budget för 2016 föreslagit ett förhöjt jobbskatteavdrag från 64 års ålder, vilket underlättar för äldre att fortsätta arbeta om de vill. Ensamhet kan också gödas av ekonomisk otrygghet och många som är pensionärer oroar sig för hur pengarna ska räcka till det allra mest nödvändiga. Kristdemokraterna föreslår därför sänkt skatt för pensionärer med cirka 2 400 kronor per år, samt ett höjt bostadstillägg.

Vi kristdemokrater vill att hemmet ska förbli en trygghet även när vi åldras. Tidigare har det funnits problem med att servicelägenheter stått tomma i Skövde, eftersom kraven för att beviljas en sådan boendeform varit mycket höga. Detta har inneburit att äldre tvingats bo kvar i sina hem samtidigt som det funnits lägenheter att disponera. Trygghetsbostäder riktar sig till personer över 70 år som är för friska för att bo på äldreboende, men som samtidigt känner att tryggheten och vårdbehovet inte kan tillförsäkras enbart genom hemtjänst. Omställningen till trygghetsbostäder tillgängliggör lägenheterna för fler, eftersom det inte kräver ett myndighetsbeslut.

I Sverige – såväl som i Skövde – råder bostadsbrist. För att råda bot på detta krävs mer än ett aktivt bostadsbyggande, vi behöver också underlätta för människor att kunna byta boendeform. År 2050 beräknas var fjärde svensk vara 65 år eller äldre, samtidigt är inte de flesta av landets lägenheter anpassade för årsrika. Boendeformerna för äldre måste därför ställas om och bli fler så att vi kan möta behoven hos en åldrande befolkning. Kristdemokraterna värnar äldres självbestämmande och vill möjliggöra en trygg vardag. Med trygghetsbostäder kan vi motverka otrygghet och ensamhet, tillgängliggöra lägenheter för fler, samt bidra till att fler kan flytta till en bostad anpassad efter sina egna behov.

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Isabelle Waldenvik (KD)

ordförande KDU

ledamot Vård- och omsorgsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.