17 okt 2016 06:00

17 okt 2016 06:00

Det finns alltid alternativa maträtter

Västerhöjdsgymnasiet

I torsdagens SLA skrev signaturen ”Besvikna skattebetalande föräldrar från Hjo” en insändare med några synpunkter kring Gymnasium Skövde Västerhöjd. Vi som skolledning ska här försöka ge vår syn på dessa.

Skribenten inleder sin insändare med synpunkter om att skolmaten tagit slut vid flera tillfällen. Vi kan konstatera att dagens huvudrätt har tagit slut vid några tillfällen under den här terminen. Vi beklagar att det har hänt, dock finns det alltid flera alternativa maträtter som komplement att välja på. Vi ska göra vårt bästa för att alla maträtter ska räcka alla dagar.

Insändarskribenten skriver sedan vidare att det inte finns elevskåp till alla. Detta stämmer inte, vi har ett överskott på skåp och alla elever har erbjudits ett elevskåp.

Sen lyfter skribenten upp att många lektioner blivit inställda. Vårt mål är att inga lektioner ska ställas in och att alla elever ska möta en utbildad lärare i klassrummet. I de allra flesta fall lyckas vi hitta vikarie vid de tillfällen en lärare är frånvarande på grund av sjukdom eller av annan orsak. Ibland hittar vi ingen lämplig vikarie och då tvingas vi ställa in lektioner, så att vi vid ett senare tillfälle ska kunna ge eleverna en kvalitativ undervisning. Vi ställer aldrig in lektioner av ekonomiska skäl.

Vi som skolledning uppskattar när vårdnadshavare har synpunkter kring vår verksamhet. Vi vill därför be dig som skrivit detta att du vänder dig till oss med dina synpunkter så att vi kan ha en dialog. Vårt mål är att vi ska ha en hög kvalitet på vår verksamhet och i det arbetet är era synpunkter ovärderliga.

Skolledningen

Gymnasium Skövde Västerhöjd

Skribenten inleder sin insändare med synpunkter om att skolmaten tagit slut vid flera tillfällen. Vi kan konstatera att dagens huvudrätt har tagit slut vid några tillfällen under den här terminen. Vi beklagar att det har hänt, dock finns det alltid flera alternativa maträtter som komplement att välja på. Vi ska göra vårt bästa för att alla maträtter ska räcka alla dagar.

Insändarskribenten skriver sedan vidare att det inte finns elevskåp till alla. Detta stämmer inte, vi har ett överskott på skåp och alla elever har erbjudits ett elevskåp.

Sen lyfter skribenten upp att många lektioner blivit inställda. Vårt mål är att inga lektioner ska ställas in och att alla elever ska möta en utbildad lärare i klassrummet. I de allra flesta fall lyckas vi hitta vikarie vid de tillfällen en lärare är frånvarande på grund av sjukdom eller av annan orsak. Ibland hittar vi ingen lämplig vikarie och då tvingas vi ställa in lektioner, så att vi vid ett senare tillfälle ska kunna ge eleverna en kvalitativ undervisning. Vi ställer aldrig in lektioner av ekonomiska skäl.

Vi som skolledning uppskattar när vårdnadshavare har synpunkter kring vår verksamhet. Vi vill därför be dig som skrivit detta att du vänder dig till oss med dina synpunkter så att vi kan ha en dialog. Vårt mål är att vi ska ha en hög kvalitet på vår verksamhet och i det arbetet är era synpunkter ovärderliga.

Skolledningen

Gymnasium Skövde Västerhöjd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.