17 okt 2016 06:00

17 okt 2016 06:00

Varför vind- kontra kolkraft?

Vindkraftverk

I ett debattinlägg (SLA 12/10) redovisar Eva Dahlgen med flera i före detta styrelsen i Vallebygdens Vind AB, samhällsnyttan av vind-, vatten- och solkraft kontra koleldad kondenskraft. Med utgångspunkt från siffror som Naturvårdsverket tagit fram blir den hela 30 680 000 kronor per år, givetvis till Vallebygdens sex stycken vindkraftverks fördel. Denna jämförelse är dock helt irrelevant då vi i Sverige inte har någon kolkraft eller planerar att bygga någon.

Vad är syftet med att redovisa denna meningslösa jämförelse mellan vindkraft och något som inte är aktuellt i Sverige? Är det ett medvetet obehagligt försök till desinformation i syfte att försök skapa en överdrivet positiv, men helt ovidkommande bild, av vindkraften eller finns det inget syfte, utan det är bara ren och skär okunnighet? Jag vet inte vad som är värst.

Eftersom utbyggnaden av vindkraften främst syftar till att ersätta kärnkraften, så är det givetvis den man skall jämföra den samhällsnytta som vindkraften ger med. Jag ser fram emot en ny redovisning av f.d. styrelsen i Vallebygdens Vind AB: Vindkraften kontra den nya (4G), miljövänliga kärnkraften.

Torbjörn Birgerson

Vad är syftet med att redovisa denna meningslösa jämförelse mellan vindkraft och något som inte är aktuellt i Sverige? Är det ett medvetet obehagligt försök till desinformation i syfte att försök skapa en överdrivet positiv, men helt ovidkommande bild, av vindkraften eller finns det inget syfte, utan det är bara ren och skär okunnighet? Jag vet inte vad som är värst.

Eftersom utbyggnaden av vindkraften främst syftar till att ersätta kärnkraften, så är det givetvis den man skall jämföra den samhällsnytta som vindkraften ger med. Jag ser fram emot en ny redovisning av f.d. styrelsen i Vallebygdens Vind AB: Vindkraften kontra den nya (4G), miljövänliga kärnkraften.

Torbjörn Birgerson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.