18 okt 2016 06:00

18 okt 2016 06:00

Självklart med ytterligare ett spår

DEBATT: Västra Stambanan

Alex Bergström (S) frågar i SLA 10/10 vad Västra Götalandsregionens majoritet gör för att driva för ökad kapacitet på och utbyggnation av Västra stambanan.

Givetvis delar den grönblå majoriteten Alex Bergströms beskrivning av Västra stambanans vikt för hela regionen. Västra Götalandsregionen har goda kontakter med Trafikverket Väst, samtidigt som det är svårare att nå fram när det gäller Trafikverket centralt och få tydliga signaler från departement och minister. På sikt är det självklart med ytterligare ett dubbelspår på sträckan Alingsås–Göteborg. I väntan på det krävs längre plattformar, fler mötesspår och annat som redan är genomfört eller på gång.

För att Västra stambanan ska rankas högt krävs att kommunerna prioriterar detta också och att andra objekt prioriteras lägre. Här ser vi från majoritetens sida fram emot stöd från Alex Bergström och Socialdemokraterna. Och jag ställer mig frågande till det höga tonläget från Alex Bergström och Socialdemokraterna om Västra stambanan, när det är deras eget parti som innehar den ansvariga ministerposten. Lyft luren du också Alex och ring din partivän på departementet.

Ulrika Frick (MP)

ordförande kollektivtrafiknämnden

Givetvis delar den grönblå majoriteten Alex Bergströms beskrivning av Västra stambanans vikt för hela regionen. Västra Götalandsregionen har goda kontakter med Trafikverket Väst, samtidigt som det är svårare att nå fram när det gäller Trafikverket centralt och få tydliga signaler från departement och minister. På sikt är det självklart med ytterligare ett dubbelspår på sträckan Alingsås–Göteborg. I väntan på det krävs längre plattformar, fler mötesspår och annat som redan är genomfört eller på gång.

För att Västra stambanan ska rankas högt krävs att kommunerna prioriterar detta också och att andra objekt prioriteras lägre. Här ser vi från majoritetens sida fram emot stöd från Alex Bergström och Socialdemokraterna. Och jag ställer mig frågande till det höga tonläget från Alex Bergström och Socialdemokraterna om Västra stambanan, när det är deras eget parti som innehar den ansvariga ministerposten. Lyft luren du också Alex och ring din partivän på departementet.

Ulrika Frick (MP)

ordförande kollektivtrafiknämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.