18 okt 2016 06:00

18 okt 2016 06:00

Vi hinner inte hjälpa alla elever

Gymnasium Skövde:

Vi lärare behöver er föräldrars hjälp för att förbättra arbetsmiljön för oss och era barn.

Flera lärare har under ett par års tid försökt att minska elevgrupperna så att era barn kan få en bra och rättssäker undervisning, i nuläget är nämligen inte detta möjligt.

Tänk er in i denna situation: Jag som lärare har ett klassrum fyllt med 25–32 elever (i de gymnasiegemensamma ämnena, svenska, engelska, matematik, historia och så vidare är det så här stora grupper), varav hälften gick i så kallad ”liten grupp” i högstadiet. ”Liten grupp” innebär att de är 4–5 elever på en resurs/speciallärare, och denna lärare hjälpte eleverna att nå målen.

Dessa elever kastas nu in i fulla klassrum, med en lärare och har man tur kanske det finns tillgång till en resurslärare 1–2 gånger i veckan. Många elever sitter med handen uppe halva lektionen eller mer, eftersom det är extremt svårt att hinna med och förklara, stötta och hjälpa till. Hade vi haft färre elever i varje grupp så hade möjligheten för varje elev och för mig som lärare varit bättre, och chansen att nå betyg hade varit betydligt större. Jag vill att mina elever ska nå godkända betyg, och jag mår dåligt när jag känner att jag inte hinner med dem. Skolledningen svarade en förälder i måndagens SLA (17/10) att de inte ställer in lektioner eller struntar i vikarier för att spara pengar, men de väljer att spara pengar på gruppstorlekar på Västerhöjd och Kavelbro, därför kära föräldrar, går din son/dotter i en grupp på 25–32 elever där läraren ofta har svårt att hinna med dem. Vi lärare har tagit upp problemet med rektorerna, men inte fått gehör.

Totalt undervisar jag 150 elever. Jag har en relation med 150 elever och jag tycker faktiskt om mina elever och jag gillar mitt jobb, men jag kan inte jobba under dessa förhållanden. Detta gäller flertalet av mina kollegor också, även de som under de senaste åren valt att avsluta sin anställning i Skövde kommun.

Avslutningsvis så vill jag bara påpeka för Gustaf Olsson och Johan Ramberg att det är en lärarflykt från Skövde kommun, i alla fall från våra gymnasieskolor, och värre lär det bli när lärarlönelyftet blir officiellt. De lärare som då inte anses ”särskilt skickliga” kommer absolut att söka andra jobb. Faktum är att detta även gäller mig och i skrivandets stund söker jag redan andra jobb, precis som många av mina behöriga lärarkollegor.

Lärare som bryr sig om sina elever och kollegor

 

Flera lärare har under ett par års tid försökt att minska elevgrupperna så att era barn kan få en bra och rättssäker undervisning, i nuläget är nämligen inte detta möjligt.

Tänk er in i denna situation: Jag som lärare har ett klassrum fyllt med 25–32 elever (i de gymnasiegemensamma ämnena, svenska, engelska, matematik, historia och så vidare är det så här stora grupper), varav hälften gick i så kallad ”liten grupp” i högstadiet. ”Liten grupp” innebär att de är 4–5 elever på en resurs/speciallärare, och denna lärare hjälpte eleverna att nå målen.

Dessa elever kastas nu in i fulla klassrum, med en lärare och har man tur kanske det finns tillgång till en resurslärare 1–2 gånger i veckan. Många elever sitter med handen uppe halva lektionen eller mer, eftersom det är extremt svårt att hinna med och förklara, stötta och hjälpa till. Hade vi haft färre elever i varje grupp så hade möjligheten för varje elev och för mig som lärare varit bättre, och chansen att nå betyg hade varit betydligt större. Jag vill att mina elever ska nå godkända betyg, och jag mår dåligt när jag känner att jag inte hinner med dem. Skolledningen svarade en förälder i måndagens SLA (17/10) att de inte ställer in lektioner eller struntar i vikarier för att spara pengar, men de väljer att spara pengar på gruppstorlekar på Västerhöjd och Kavelbro, därför kära föräldrar, går din son/dotter i en grupp på 25–32 elever där läraren ofta har svårt att hinna med dem. Vi lärare har tagit upp problemet med rektorerna, men inte fått gehör.

Totalt undervisar jag 150 elever. Jag har en relation med 150 elever och jag tycker faktiskt om mina elever och jag gillar mitt jobb, men jag kan inte jobba under dessa förhållanden. Detta gäller flertalet av mina kollegor också, även de som under de senaste åren valt att avsluta sin anställning i Skövde kommun.

Avslutningsvis så vill jag bara påpeka för Gustaf Olsson och Johan Ramberg att det är en lärarflykt från Skövde kommun, i alla fall från våra gymnasieskolor, och värre lär det bli när lärarlönelyftet blir officiellt. De lärare som då inte anses ”särskilt skickliga” kommer absolut att söka andra jobb. Faktum är att detta även gäller mig och i skrivandets stund söker jag redan andra jobb, precis som många av mina behöriga lärarkollegor.

Lärare som bryr sig om sina elever och kollegor

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.