18 okt 2016 06:00

18 okt 2016 06:00

Vi tar tag i utmaningarna!

DEBATT

Slutreplik till Cecilia Widegren och Jessica Polfjärd, (M) i SLA 7/10.

Under åtta hade vi en moderatstyrd regering i detta land. Under denna period hade man således makten att åtgärda de bekymmer som man nu anklagar regeringen att inte ta tag i. Under dessa år förvärrades situationen vad det gäller utanförskap.

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen tagit tag i de frågor som drivit på det utanförskap de båda M-företrädarna påstår sig vilja åtgärda. Regeringen har stoppat de ofinansierade skattesänkningarna, med fokus på att främja de med högre inkomst som är det enda verktyg Moderaterna har i sin verktygslåda. Det är dessa skattesänkningar och effekterna av dem som ökat klyftorna i samhället.

Arbetslösheten ökade istället för att minska under Alliansens regeringsperiod. Med den S-ledda regeringen har såväl arbetslösheten minskat som antalet sysselsatta ökat. Sverige slår rekord i sysselsättningsgrad i Europa.

Moderater har alltid pratat om fler poliser. I regeringsställning har inte resultatet blivit speciellt imponerande. Nu har den S-ledda regeringen tagit tag i denna fråga. En övergripande fråga är att vi har utbildade poliser som kan rekryteras. Därför har regeringen lagt förslag på fler utbildningsplatser, vilket bland annat inneburit att utbildningen i Lidköping åter startats upp. När de är utbildade ska det finnas resurser nog för Polismyndigheten att anställa dem.

Den Alliansledda regeringen satsade 20 gånger mer på skattesänkningar än på skolan under sin regeringsperiod! Att man dessutom hade en utbildningsminister som fullständigt struntade i vad professionen och forskningen runt skolan visade på gjorde det hela än värre.

De ofinansierade skattesänkningarna innebar att Sverige gick från ett överskott i statsfinanserna 2006 med 65 miljarder till ett underskott på 89 miljarder kronor när Alliansen lämnade. Med andra ord försämrade Widegren, Polfjärd och deras allierade statens finanser med 154 miljarder kronor! Och nu anklagar de den nuvarande regeringen, som snart åter skapat balans i statens ekonomi igen, att inte ta ansvar!

Sverige och Skaraborg har utmaningar. Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar tag i dem. Samtidigt tar vi ansvar för landets ekonomi. Det är mer än vad man kan säga att Cecilia Widegren, Jessica Polfjärd och deras allianskamrater gjorde.

Monica Green

riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Under åtta hade vi en moderatstyrd regering i detta land. Under denna period hade man således makten att åtgärda de bekymmer som man nu anklagar regeringen att inte ta tag i. Under dessa år förvärrades situationen vad det gäller utanförskap.

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen tagit tag i de frågor som drivit på det utanförskap de båda M-företrädarna påstår sig vilja åtgärda. Regeringen har stoppat de ofinansierade skattesänkningarna, med fokus på att främja de med högre inkomst som är det enda verktyg Moderaterna har i sin verktygslåda. Det är dessa skattesänkningar och effekterna av dem som ökat klyftorna i samhället.

Arbetslösheten ökade istället för att minska under Alliansens regeringsperiod. Med den S-ledda regeringen har såväl arbetslösheten minskat som antalet sysselsatta ökat. Sverige slår rekord i sysselsättningsgrad i Europa.

Moderater har alltid pratat om fler poliser. I regeringsställning har inte resultatet blivit speciellt imponerande. Nu har den S-ledda regeringen tagit tag i denna fråga. En övergripande fråga är att vi har utbildade poliser som kan rekryteras. Därför har regeringen lagt förslag på fler utbildningsplatser, vilket bland annat inneburit att utbildningen i Lidköping åter startats upp. När de är utbildade ska det finnas resurser nog för Polismyndigheten att anställa dem.

Den Alliansledda regeringen satsade 20 gånger mer på skattesänkningar än på skolan under sin regeringsperiod! Att man dessutom hade en utbildningsminister som fullständigt struntade i vad professionen och forskningen runt skolan visade på gjorde det hela än värre.

De ofinansierade skattesänkningarna innebar att Sverige gick från ett överskott i statsfinanserna 2006 med 65 miljarder till ett underskott på 89 miljarder kronor när Alliansen lämnade. Med andra ord försämrade Widegren, Polfjärd och deras allierade statens finanser med 154 miljarder kronor! Och nu anklagar de den nuvarande regeringen, som snart åter skapat balans i statens ekonomi igen, att inte ta ansvar!

Sverige och Skaraborg har utmaningar. Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar tag i dem. Samtidigt tar vi ansvar för landets ekonomi. Det är mer än vad man kan säga att Cecilia Widegren, Jessica Polfjärd och deras allianskamrater gjorde.

Monica Green

riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.