28 okt 2016 06:00

28 okt 2016 06:00

I dag firar vi den viktiga bilen

Bilens dag:

Den 28 oktober firas Bilens dag, en temadag för att uppmärksamma vad bilen betyder för Skaraborg och för hela Sverige.

Visste du att varannan svensk tror att de skulle ha mycket svårt att bo kvar i sina hem utan bilen och tre av fem svenskar är helt eller nästan helt beroende av bilen för att vardagen ska gå ihop? Bland företagare och barnfamiljer är siffran ännu högre.

Alternativ saknas helt enkelt på många ställen. Mer än varannan svensk utanför storstäderna saknar alternativ till bil. I Skaraborg finns ju ingen tunnelbana eller buss att tillgå var tjugonde minut.

Det är bilen som tar oss till jobbet, skolan och träningen. Det är bilen som får livspusslet att gå ihop och som gör att vi kan bo var vi vill. Bilen är en förutsättning för att Skaraborg ska fungera och därför är det självklart att vi ska fira bilen.

För att lantbruk, industrier och småföretag ska kunna gå runt krävs mobilitet. För att kransorter/småorter ska kunna blomstra och för att landskapen ska förbli öppna krävs mobilitet.

Bilen står för 77 procent av våra persontransporter och en andel som ökar. Varje dag tar 1,2 miljoner svenskar bilen till jobbet och hela 1,9 miljoner tar bilen till sina fritidsaktiviteter. En trend som är på uppgång för bilarna blir allt fler.

I september ökade nybilsregistreringen med nio procent i landet som helhet. Vilket gör september månad till den 33:e månaden i rad med en uppgång. Snabbast ökar bilinnehavet hos kvinnor. Och efter några års nedgång har allt fler ungdomar börjat ta körkort igen. Idag har ungefär var tredje artonåring körkort.

Bilens ökade popularitet ger fler friheten att bo och arbeta var man vill. Så visst är bilen väl värd att firas på sin alldeles egna dag den 28 oktober. Kanske med en extra tvätt eller en biltur i höstsolen om det inte regnar.

Bilens dag instiftades för sex år sedan av bland annat Motorbranschens riksförbund, MRF och Bil Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilvänner runt om i landet och i hem och garage runt om i hela Skaraborg.

Jan Johnsson

distriktschef

Den 28 oktober firas Bilens dag, en temadag för att uppmärksamma vad bilen betyder för Skaraborg och för hela Sverige.

Visste du att varannan svensk tror att de skulle ha mycket svårt att bo kvar i sina hem utan bilen och tre av fem svenskar är helt eller nästan helt beroende av bilen för att vardagen ska gå ihop? Bland företagare och barnfamiljer är siffran ännu högre.

Alternativ saknas helt enkelt på många ställen. Mer än varannan svensk utanför storstäderna saknar alternativ till bil. I Skaraborg finns ju ingen tunnelbana eller buss att tillgå var tjugonde minut.

Det är bilen som tar oss till jobbet, skolan och träningen. Det är bilen som får livspusslet att gå ihop och som gör att vi kan bo var vi vill. Bilen är en förutsättning för att Skaraborg ska fungera och därför är det självklart att vi ska fira bilen.

För att lantbruk, industrier och småföretag ska kunna gå runt krävs mobilitet. För att kransorter/småorter ska kunna blomstra och för att landskapen ska förbli öppna krävs mobilitet.

Bilen står för 77 procent av våra persontransporter och en andel som ökar. Varje dag tar 1,2 miljoner svenskar bilen till jobbet och hela 1,9 miljoner tar bilen till sina fritidsaktiviteter. En trend som är på uppgång för bilarna blir allt fler.

I september ökade nybilsregistreringen med nio procent i landet som helhet. Vilket gör september månad till den 33:e månaden i rad med en uppgång. Snabbast ökar bilinnehavet hos kvinnor. Och efter några års nedgång har allt fler ungdomar börjat ta körkort igen. Idag har ungefär var tredje artonåring körkort.

Bilens ökade popularitet ger fler friheten att bo och arbeta var man vill. Så visst är bilen väl värd att firas på sin alldeles egna dag den 28 oktober. Kanske med en extra tvätt eller en biltur i höstsolen om det inte regnar.

Bilens dag instiftades för sex år sedan av bland annat Motorbranschens riksförbund, MRF och Bil Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilvänner runt om i landet och i hem och garage runt om i hela Skaraborg.

Jan Johnsson

distriktschef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.