10 jan 2017 06:00

10 jan 2017 06:00

Julmaten som blev nyponsoppa

Skövde kommun:

Skövde kommun bör skämmas, över hur sektor vård och omsorg behandlar gamla och sjuka. SLA redovisade den 5 januari ett exempel på hur kommunen missköter sitt uppdrag, att serva en gammal och sjuk människa. Så här får det inte gå till! Har kommunen åtagit sig att leverera kyld mat hem till brukare, så skall det levereras det som har beställts och inget annat!

Kommunen vill att de äldre skall bo kvar hemma och serva dem via hemtjänsten, då skall det ske på det sätt som överenskommits.

De som får sin kylda mat levererad en gång i veckan och betalar höga avgifter för den, har också rätt att kräva att maten innehåller det som beställts och att den håller en kvalité som är värd namnet.

Det bästa är om kommunen levererar varm mat till brukarna från kommunens egna kök. Och ännu bättre vore det om maten tillagades hemma hos brukaren, vid den tid som brukaren vill och med den matsedel som brukaren själv vill, skall tillagas.

Det är häpnadsväckande att sektor vård och omsorg inte har bättre kontroll över vad leverantören har åtagit sig att leverera. Den här typen av fadäser får inte förekomma och det är på sin plats att kommunen kompenserar Helvi Persson för den skada som åsamkats henne.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Kommunen vill att de äldre skall bo kvar hemma och serva dem via hemtjänsten, då skall det ske på det sätt som överenskommits.

De som får sin kylda mat levererad en gång i veckan och betalar höga avgifter för den, har också rätt att kräva att maten innehåller det som beställts och att den håller en kvalité som är värd namnet.

Det bästa är om kommunen levererar varm mat till brukarna från kommunens egna kök. Och ännu bättre vore det om maten tillagades hemma hos brukaren, vid den tid som brukaren vill och med den matsedel som brukaren själv vill, skall tillagas.

Det är häpnadsväckande att sektor vård och omsorg inte har bättre kontroll över vad leverantören har åtagit sig att leverera. Den här typen av fadäser får inte förekomma och det är på sin plats att kommunen kompenserar Helvi Persson för den skada som åsamkats henne.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.