10 jan 2017 06:00

10 jan 2017 06:00

Ska vi lägga ner polisen också?

Replik:

I Sture Grönblads insändare i SLA den 9/1 som handlar om vindkraften utpekas militären som den stora boven som stoppar utbyggnad av fler vindkraftsverk.

Sture Grönblad avslutar sin insändare med ett eget förslag som lyder: ”Lägg ner försvaret! Som bieffekt minskar då risken för att Sverige dras in i krig”.

Om lösningen på detta problem vore så enkelt som Sture Grönblad raljerar om angående försvaret som enligt honom ”vill leka krig” tar jag mig friheten att på samma sätt raljerande och ogenomtänkt lösa vissa andra samhällsproblem.

Lägg ner räddningstjänsten för då minskar risken för bränder och olyckor.

Lägg ner polisen för då minskar risken för brott.

Lägg ner alla miljöorganisationer för då minskar risken för miljöförstöring och farliga utsläpp.

Ibland kan det vara på sin plats att slå på hjärnan innan man slår på datorn för att skriva insändare.

Undraren

I Sture Grönblads insändare i SLA den 9/1 som handlar om vindkraften utpekas militären som den stora boven som stoppar utbyggnad av fler vindkraftsverk.

Sture Grönblad avslutar sin insändare med ett eget förslag som lyder: ”Lägg ner försvaret! Som bieffekt minskar då risken för att Sverige dras in i krig”.

Om lösningen på detta problem vore så enkelt som Sture Grönblad raljerar om angående försvaret som enligt honom ”vill leka krig” tar jag mig friheten att på samma sätt raljerande och ogenomtänkt lösa vissa andra samhällsproblem.

Lägg ner räddningstjänsten för då minskar risken för bränder och olyckor.

Lägg ner polisen för då minskar risken för brott.

Lägg ner alla miljöorganisationer för då minskar risken för miljöförstöring och farliga utsläpp.

Ibland kan det vara på sin plats att slå på hjärnan innan man slår på datorn för att skriva insändare.

Undraren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.